’’ORBÁN BALÁZS VARÁZSKERT’’

2013-ban nyertünk egy második pályázatot: „Orbán Balázs varázskert” címmel.

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány 2006-ban indította közös adományi programját, amely a gyerekek és az ifjúság bevonását ösztönözte a városi zöldövezetek fásítását és rendezését célzó projektekben.

A Városi zöldövezet keretén belül olyan projektek kaphattak támogatást, amelyekben nem kormányzati szervezetek különböző intézmények együttműködésével városi zöldövezetek létesítését vagy rehabilitációját tűzték ki célul a helyi közösségek bevonásával, különböző ökológiai nevelés jellegű tevékenységeken keresztül.

Büszkék vagyunk arra, hogy a 185 beküldött pályázatból a mi tervünket tizenhatodikként értékelték megvalósításra érdemesnek.

Zöldövezet program - Városi zöldövezet komponens

Támogatásra jelölt projektek 2013

 1. SV-95-2013 Biroul Regional pt. Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România Bulgaria – BRCT Călăraşi Călăraşi 4.290.00
 2. SV-89-2013 Asociaţia Culturală Maghiară din cele şapte sate Hétfalu 9,000.00
 3. SV-88-2013 Pro Pignoris Sepsiszentgyörgy 6,400.00
 4. SV-87-2013 Asociaţia Etnoculturală CONCORDIA Balánbánya 8,206.00
 5. SV-83-2013 Asociaţia Comunitară Maria Francisca Vărteşcoiu 5.669.00
 6. SV-81-2013 Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde Csíkszereda 9,000.00
 7. SV-76-2013 Asociaţia Lumina Verde Zöld Fény Egyesület Erdőszentgyörgy 5,371.58
 8. SV-75-2013 Asociaţia Proiect Pro Europa Vatra Moldoviţei 9,000.00
 9. SV-72-2013 AGORA – Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabilă Székelyudvarhely 8,955.00
 10. SV-70-2013 Asociaţia Turóczi Mózes Egyesület Kézdivásárhely 8,900.00
 11. SV-68-2013 Fundaţia Bartók Bála Temesvár 7,525.00
 12. SV-67-2013 Asociaţia de Tineret 2010 Europa Botoşani 9,000.00
 13. SV-66-2013 Asociaţia O Lume Minunată pentru Copii Resicabánya 7,950.00
 14. SV-58-2013 Asociaţia R.Y.M.A. Gyulafehérvár 8,911.00
 15. SV-57-2013 Asociaţia ADESCO Kolozsvár 6,313.60
 16. SV-51-2013 Asociaţia Culturală Eufonia Székelyudvarhely 8,992.32
 17. SV-46-2013 Asociaţia Echipa Omenirii Bukarest 8,936.00
 18. SV-45-2013 Asociaţia HMIK Hétfalu 8,999.41
 19. SV-43-2013 Asociaţia Clubul Sportiv Orăşenesc Baraolt Barót 9,000.00
 20. SV-37-2013 Fundaţia TERRA Mileniul III Bukarest 8,975.00
 21. SV-35-2013 Asociaţia Depoul de Artă Urbană Brassó 8,977.60
 22. SV-30-2013 Asociaţia Noi, Prietenii Copiilor Geoagiu 8,010.00
 23. SV-29-2013 Asociaţia Euroland Banat Resicabánya 8,260.00
 24. SV-23-2013 ATEN – Asociaţia de Tineret Edmund Nicolau Brăila Brăila 5,768.00
 25. SV-10-2013 Fundaţia Speologică Club Speo Bucovina Suceava 8,600.00
 26. SV-07-2013 Fundaţia Filantropică Smărăndiţa Tg. Neamţ Németvásár 8,775.00
 27. SV-05-2013 Asociaţia Grădiniţa 37 Dumbrava Minunată Brăila Brăila 9,000.00

TOTAL 216,784.51

 

A fent említett pályázat a következő tevékenységeket foglalja magában:

 • a tavalyi tanévben létesített iskolakertnek a véglegesítése, növényekkel való benépesítése ,
 • kerti bútorok és játékszerek elhelyezése,
 • egy ökológiai hirdető tábla felállítása valamint
 • május 22 körül eseménysorozattal ünnepeljük meg a Biológiai Sokféleség Világnapját.

Megjegyzendő, hogy az iskolakertben honos növényfajok kapnak helyet, amelyek képviselik a vegetáció szintenkénti megjelenését, így itt helyet kapnak a fenyőfélék, a lombhullatók, a bokrok és a fűnemű növények.

Az iskolakert bútorzata kiegészítődik 5 paddal és 2 hintával.

Jelenleg zajlanak a kerti munkálatok, a területrendezés és a növények betelepítése. Szorgalmas diákok ásnak, kapálnak, ültetnek, földet tologatnak és öntöznek. Gyomlálnak és tekintetükkel simogatják az elültetett növényeket suttogván, hogy „egy ember, egy fa”,,!!!