Beiskolázási terv

2024-2025-es tanév

Minden család és gyermek életében jelentős eseménynek számít a beiskolázás. Tapasztalataink szerint a szülők sokszor bizonytalanul állnak az előtt a kérdés előtt, hogy vajon alkalmas-e az iskolai életre gyermekük? Meg tud-e majd birkózni azokkal a nehézségekkel, amelyek az iskolában várnak rá? Jól fogja-e magát érezni?

A felelősség nagy, hiszen az első iskolai évek kudarcai vagy sikerei jelentősen meghatározzák a gyermek iskolához, tanuláshoz való viszonyát, illetve a későbbi pályaválasztást.

A következőkben szeretnék néhány támpontot nyújtani ahhoz, hogy az iskolaérettségnek milyen kritériumai vannak.

1. Fizikai alkalmasság
Megfelelő testi fejlettség, amely körülbelül 120 cm-es magasságot és 18-20 kg-os testsúlyt jelent (célszerű azonban figyelembe venni a vérszerinti szülők testméreteit is). Szükséges a jó fizikai erőnlét az iskolatáska cipelése és az egy helyben ülés miatt. Be kell fejeződnie az első alakváltozásnak, amely magában foglalja, hogy eltűnik a kisgyermekre jellemző pocak, a test megnyúlik, karcsúbb lesz. Megkezdődik a fogváltás, az első tejfogak kihullnak és megjelennek a maradandó fogak. A jobb– vagy balkezesség egyértelműen felismerhető.

2. Pszichés alkalmasság
A gyermek a rábízott feladatokat akkor is elvégzi, ha nincs kedve hozzá, tevékenységeit nem hagyja félbe. Szembe tud nézni azzal, ha valami nem sikerül rögtön. Mer és akar újra hozzáfogni egy feladathoz. Tud kapcsolatokat kialakítani és fenntartani kortársaival, megtalálja helyét a közösségben. Fontos, hogy elfogadja a felnőtteket, bizalommal forduljon hozzájuk, ha segítségre van szüksége. Amennyiben a gyermek vágyik iskolába menni, érdeklődik az iskolai tevékenység iránt, az jelzi beilleszkedési törekvését, hajlamát az iskolai munkára. Ha a személyiség terén ezek a jegyek megmutatkoznak, az sok mindent pótolhat az iskolaérettség egyéb kritériumai közül.

3. Értelmi képességek
Képes figyelmét tartósan (legalább 10-15 percig) lekötni, például rajzolással, feladatlap kitöltésével, színezéssel. Könnyen megtanul és elmond verseket, rövid meséket, mondókákat. Feltűnő beszédhibája nincs, árnyaltan tudja kifejezni (egyszerű és összetett mondatokkal is) érzéseit, gondolatait. Ismeri és használja a ceruzát (nem a minőség, hanem a rajzolás ténye a fontos). Eligazodik 1-től 10-ig a számok között, helyesen használja a több-kevesebb, nagyobb-kisebb fogalmát.

A szülő, ha nem tudja eldönteni, hogy gyermeke iskolaérett-e, segítséget kérhet szakemberektől (óvónénitől, óvodapszichológustól, logopédustól).

A 2024- 2025-es tanévben a következő beiskolázási tervet fogjuk pártolni:

  • Előkészítő A, B  (22-22 diákkal)
  • Első A ,B  (24- 24 diákkal)
  • Második A, B és C  (23-27- 25 diákkal)
  • Harmadik A ,B és C (29-31 diákkal)
  • Negyedik A és B (29-29 diákkal)
  • Ötödik A és B (29- 29 diákkal)
  • Hatodik A és B (29-29 diákkal)
  • Hetedik A és B (27-29 diákkal)
  • Nyolcadik A és B (29-29 diákkal)