Kádermozgás 2021

A 2020-2021-es tanévben a lenti specifikus kritériumrendszerünk lesz alkalmazva az idei kádermozgásban:

Conducerea Școlii Gimnaziale Orbán Balázs din Odorheiu Secuiesc propune următoarele criterii specifice pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ  în cadrul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar 2021- 2022:

  • Calificativul Foarte bun în ultimii 5 ani de predare la catedră,
  • Fără sancțiuni disciplinare pe perioada întregii activități la catedră,
  • Punctaje grade didactice: Definitivat- 0 pct, Grad II- 1 pct, Grad. I- 2 pct
  • 1 punct pentru fiecare 10 credite obținute la cursurile de formare cu credite în ultimii 3 ani.

Criteriile specifice trebuiesc îndeplinite cumulativ.

                                                                               Dir, Gábos Anna