Tippek a trükkös távoktatáshoz- szülőknek!

Tisztelt Szülők!

 Az Orbán Balázs Általános Iskola pedagógusaiként mindent megteszünk azért, hogy online térben is folytatni tudjuk oktatói munkánkat. Az előző időszak alatt sokat tanultunk mi magunk is, s levonva a tanulságokat egy megmérettetés után, megpróbáljuk még jobban tenni a dolgunkat. Ez egy folyamat, állandóan változnak a dolgok, de ezzel együtt mi is fejlődünk. Sokat tanulunk egymástól, s főként diákjainktól, hogy mit végzünk jól, és mit nem.

A továbbiakban szeretnénk a szülőkkel még szorosabban együttműködni, hiszen Önök megtesznek mindent azért, hogy megteremtsék gyermekeiknek a nyugodt körülményeket és a technikai feltételeket a tanuláshoz, mi pedig lelkiismeretesen és odaadással tanítunk.

Ennek ellenére vannak diákok, akik kihasználják a helyzetet, s azt tapasztaljuk, hogy nem veszik komolyan a tanulást, hiszen nem olyan nagy rajtuk a kontroll. A szülő azt hiszi, hogy gyermeke jelen van az órán, mi pedig küszködünk azzal, hogy habár bejelentkezik, de nem vesz részt, nem figyel, sőt nagyon sokszor mással foglalkozik (pl. játszik az óra ideje alatt, vagy éppen zavarja társait más csatornán….). Az alábbi szabályzatot emiatt fogalmaztuk meg. Természetesen vannak különleges helyzetek, s ezekhez maximális empátiával viszonyulunk.

Bízunk együttműködésükben és támogatásukban, hogy segítenek nekünk, mert Önöknek és Nekünk is a gyermekek az elsők!!!

 

  1. Ha egy diák nem tud részt venni a Meetes órán, vagy egész nap hiányzik (pl. orvoshoz kell menjen, családi okok miatt, beteg) a szülőnek kötelessége értesíteni aznap reggel legkésőbb 8 óráig az osztályfőnököt. Ez történhet telefonon, smsben vagy messengerben, ahogy azt az oszi kéri.
  2. Amennyiben az online tanítás alatt meghibásodás következik be, akkor a diák szól a szülőnek, s a szülő jelzi szintén az oszi felé. Pl. megszakadt az internetkapcsolat, elromlott a mikrofon vagy a kamera.

Ez két dolog miatt jó:

a. a szülő egyből értesül a problémáról, s így megpróbálja megoldani

b.sokszor előfordul, hogy hirtelen egy bizonyos órán a diák mikrofonja „meghibásodik”, s emiatt a diák nem vesz részt aktívan az órán. Ezt csak a szülő tudja leellenőrizni, hogy valóban van-e technikai probléma.

       3.A tanár minden Meetes órán jelenlétet vezet. Amennyiben a diák nem kapcsolódik be az órára, illetve óra alatt háromszori megszólításra nem válaszol, akkor beírják hiányzónak.

      4.Minden óra elején minden diáknak be kell legyen kapcsolva a kamerája, amit mindaddig bekapcsolva kell tartania, amíg nem kap rá más utasítást a tanár részéről. Ha a tanár megengedi, hogy kikapcsolják a diákok a kamerájukat, újra be kell kapcsolniuk, amikor a tanár megszólítja, azaz név szerint megemlíti, hogy tőle várja a választ.

      5.Ha a mikrofon meghibásodik, de a diák tud felelni a feltett kérdésre, akkor megteheti chatszobában is.

      6. A tanár jegyet adhat a diák órai tevékenységére, feleletére, felmérőjére, házi feladatára vagy bármilyen más munkájára.

      7.Az osztályfőnök hetente egyszer összegzi a hiányzásokat, és értesíti a szülőt az igazolatlan órákról. (Igazolatlan órának az számít, amiről a szülő nem szólt az oszinak, illetve ha diák bejelentkezett online órára, de nem vett részt rajta, azaz háromszori megszólításra sem reagált).

       8.Az V-VIII. osztályban az órákat a Google classroomban tartjuk.

      9. Ennek két formája van:

- személyesen be kell jelentkezni az órarendben megadott időpontban a Meeten keresztül (ezt pirossal jeleztük az órarendben)

- nem igényel bejelentkezést Meeten keresztül, de tananyagot tölt fel a pedagógus a Classroomban a diák számára (ezt zölddel jeleztük).

      10 .A Meetes órák 40 percesek, melyet 20 perc szünet követ, így minden meetes óra egészkor kezdődik.

 

Bármilyen problémával forduljanak bizalommal az osztály osztályfőnökéhez.

Kérjük a továbbiakban is értesítsék a tanítót vagy osztályfőnököt, ha a családban a szülő vagy a gyermek tesztje pozitív lesz Covid-19-re, mert emiatt a visszatérés időpontja változhat osztályonként.

                                              Összeállította a TTTTT munkacsoport ( Tíz Tuti Tipp a Trükkös Távoktatáshoz )