LOGOPÉDIAI KABINET

Iskolánkban a logopédiai szolgálatot szakember végez.

      A logopédiai munka fő célkitűzése, hogy sajátos pedagógiai eszközeivel segítse a kommunikációt és az anyanyelvi munkát az életkornak /osztályfoknak megfelelő szinten. Az általános iskolai nevelés – oktatás területén logopédiai feladataink:

  • a beszédhibák javítása
  • a tanulási nehézségekhez kompenzáló technikák tanítása
  • a tanulási folyamatok hátterében meghúzódó kognitív részképességek fejlesztése beilleszkedési zavarok megszüntetése

A logopédiai tevékenységek formái: A terápiára javasolt gyermek életkorára, sérülésének jellegére és súlyosságára való tekintettel, valamint az alkalmazott módszertől függően lehet: egyéni vagy kiscsoportos.

A logopédiai munka célja: A logopédus – intenzíven és komplex módon – a beszédhibások vagy beszédfogyatékosok érzelmi életére és értelmi tevékenységére egyaránt ható, tervszerű munkával és logopédiai módszerekkel a lehetőségek határain belül teremtse meg a folyamatos beszédet, az egyéni sajátosságoknak megfelelő beszédtempó és – ritmus, továbbá a helyes hangsúlyozás kialakításával járuljon hozzá a kommunikációs zavar leküzdéséhez és az esetlegesen fellépő másodlagos tünetek megszüntetéséhez.

Cél továbbá, hogy a tiszta artikuláció segítségével teremtse meg a beszédhibás gyermek számára az információk befogadásának, feldolgozásának és továbbításának lehetőségét, s ezzel járuljon hozzá a harmonikus személyiség kialakításának feltételeihez.

Cél továbbá, hogy a megfelelő kognitív képességek fejlesztésével, a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás vagy más tanulási zavaros gyermekek számára megteremtse az iskolai sikerességet biztosító értelmi fejlettségi szintet, ezáltal megteremtve ezen tanulók oktatási rendszerben való maradását.