Fejlesztő pedagógia

A második emeleten foglal helyet a fejlesztő pedagógiai terem. Szakemberünk véleménye a következő:

Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban.
Némelyik hangja mély, a másiké magas.
Megint másik hangosan ciripel a telefondróton,
és aki csak tapsolni tud olyan is akad.

Ez a tevékenység hiánypótló – amire a normál oktatási rendszerben tanuló sajátos nevelési igényű tanulóknak van szükségük. A tanórai differenciált munka ellenére ugyanis tapasztaljuk, hogy vannak gyerekek, akiknek célirányos egyéni fejlesztésre van szükségük.

Nagy előrelépés a veszélyeztetett gyerekek számára az a lehetőség, hogy az olvasás – írástanulás minél korábbi fázisában személyre szabott fejlesztésben részesülhetnek. Meggyőződésem, hogy a tudatos odafigyelés és a gondok felismerése az a kulcs, amivel megtesszük az első lépést a változtatás fele.

Lényeges, hogy a tanulási zavar hátterében a tanuláshoz nélkülözhetetlenül szükséges részképességek egyenetlen fejlődése áll. Ilyenkor nem a gyermek eszével, szorgalmával van baj, hanem az írás-olvasáshoz szükséges több alapfunkció fejletlensége áll a lemaradás hátterében. Ebben az esetben a gyenge teljesítmény nem rosszaságból fakad.

Szakszerű felmérést követően a tanulási zavarral küszködő gyermekek (szülők) megsegítését szolgálja az egyénre szabott, tanulóval közösen végzett tevékenységünk.

Az iskolai évek kezdetétől célirányos, egyéni fejlesztésben részesülő tanulók többségének sikerül felzárkózni.

Munkánk mottója: megértés, elfogadás, szeretet!