Szerző: Bejegyzés időpontja:

Orbán Balázs varázskert

2o13-ban nyyertünk egy második pályázatot: ,,Orbán Balázs  varázskert ‘ címmel.

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány 2006-ban indította  közös adományi programját, amely a gyerekek és az ifjúság bevonását ösztönözte a városi zöldövezetek fásítását és rendezését célzó projektekben.

A Városi zöldövezet keretén belül olyan projektek kaphattak támogatást, amelyekben nem kormányzati szervezetek különböző intézmények együttműködésével városi zöldövezetek létesítését vagy rehabilitációját tűzték ki célul a helyi közösségek bevonásával, különböző ökológiai nevelés jellegű tevékenységeken keresztül.

Büszkék vagyunk arra, hogy a 185 beküldött pályázatból a mi tervünket tizenhatodikként értékelték megvalósításra érdemesnek.

Zöldövezet program/Városi zöldövezet komponens
Támogatásra jelölt projektek
2013

1 SV-95-2013
Biroul Regional pt. Cooperare Transfrontalieră
Călăraşi pentru graniţa România Bulgaria – BRCT
Călăraşi Călăraşi 4.290.00
2 SV-89-2013 Asociaţia Culturală Maghiară din cele şapte sate Hétfalu 9,000.00
3 SV-88-2013 Pro Pignoris Sepsiszentgyörgy 6,400.00
4 SV-87-2013 Asociaţia Etnoculturală CONCORDIA Balánbánya 8,206.00
5 SV-83-2013 Asociaţia Comunitară Maria Francisca Vărteşcoiu 5.669.00
6 SV-81-2013 Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde Csíkszereda 9,000.00
7 SV-76-2013 Asociaţia Lumina Verde Zöld Fény Egyesület Erdőszentgyörgy 5,371.58
8 SV-75-2013 Asociaţia Proiect Pro Europa Vatra Moldoviţei 9,000.00
9 SV-72-2013 AGORA – Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabilă Székelyudvarhely 8,955.00
10 SV-70-2013 Asociaţia Turóczi Mózes Egyesület Kézdivásárhely 8,900.00
11 SV-68-2013 Fundaţia Bartók Bála Temesvár 7,525.00
12 SV-67-2013 Asociaţia de Tineret 2010 Europa Botoşani 9,000.00
13 SV-66-2013 Asociaţia O Lume Minunată pentru Copii Resicabánya 7,950.00
14 SV-58-2013 Asociaţia R.Y.M.A. Gyulafehérvár 8,911.00
15 SV-57-2013 Asociaţia ADESCO Kolozsvár 6,313.60
16 SV-51-2013 Asociaţia Culturală Eufonia Székelyudvarhely 8,992.32
17 SV-46-2013 Asociaţia Echipa Omenirii Bukarest 8,936.00
18 SV-45-2013 Asociaţia HMIK Hétfalu 8,999.41
19 SV-43-2013 Asociaţia Clubul Sportiv Orăşenesc Baraolt Barót 9,000.00
20 SV-37-2013 Fundaţia TERRA Mileniul III Bukarest 8,975.00
21 SV-35-2013 Asociaţia Depoul de Artă Urbană Brassó 8,977.60
22 SV-30-2013 Asociaţia Noi, Prietenii Copiilor Geoagiu 8,010.00
23 SV-29-2013 Asociaţia Euroland Banat Resicabánya 8,260.00
24 SV-23-2013 ATEN – Asociaţia de Tineret Edmund Nicolau Brăila Brăila 5,768.00
25 SV-10-2013 Fundaţia Speologică Club Speo Bucovina Suceava 8,600.00
26 SV-07-2013 Fundaţia Filantropică Smărăndiţa Tg. Neamţ Németvásár 8,775.00
27 SV-05-2013 Asociaţia Grădiniţa 37 Dumbrava Minunată Brăila Brăila 9,000.00
TOTAL 216,784.51

A fent említett pályázat a következő tevékenységeket foglalja magában:

  • a tavalyi tanévben létesített iskolakertnek a véglegesítése, növényekkel való benépesítése ,
  • kerti bútorok és játékszerek elhelyezése,
  • egy ökológiai hirdető tábla felállítása valamint
  •  május 22 körül eseménysorozattal ünnepeljük meg a Biológiai Sokféleség Világnapját.

Megjegyzendő, hogy az iskolakertben honos növényfajok kapnak helyet, amelyek képviselik a vegetáció szintenkénti megjelenését, így itt helyet kapnak a fenyőfélék, a lombhullatók, a bokrok és a fűnemű növények.

Az iskolakert bútorzata kiegészítődik 5 paddal és 2 hintával.

Jelenleg zajlanak a kerti munkálatok, a területrendezés és a növények betelepítése. Szorgalmas diákok ásnak, kapálnak, ültetnek, földet tologatnak és öntöznek. Gyomlálnak és tekintetükkel simogatják az elültetett növényeket suttogván, hogy,, egy ember, egy fa,,!!!

A munkánk eredményéről a továbbiakban tudósítunk .