Szerző: Bejegyzés időpontja:

EUFÓNIA KULTURÁLIS EGYESÜLET

a) Az Egyesület alapítása

Az 199o-as években iskolánkban komoly zenei tevékenység zajlott, amelyet az akkori zenetanár: Bán Miklós vezetett. A tanár úr működtetett egy gyermek dalegyletet, amely már akkor az Eufónia névre hallgatott. A dalegylet sok helyen szerepelt és számos diákot vont be a zenei életbe. Felvetődött egy egyesület létesítésének a szükségessége, amely a kulturális tevékenységeket összefogja, segíti és irányítja.
199o január 27-én tartott Tanári Tanácsülésen elfogadták az Egyesület létrehozásának a tervét,feldolgozták a működési szabályzatot és megválasztották a 21 személyből álló vezetőséget és tagságot. Az Egyesület elnöke Máthé András, az iskola igazgatója lett, alelnökei: Bán Miklós, Gedő Lajos és Józsa Katalin voltak. Iskolánk mai tanárai közül alapító tag volt még Nagy Jenő és Szász -Köpeczi István.
Az Eufónia bírósági bejegyzése 1993 március 8-ra időzítődik, ezt megelőzvén az Egyesület működési engedélyt kapott a Megyei Kulturális Felügyelőségtől is.
Napjainkban az Eufónia egyesület elnöke: Gábos Anna, az iskola igazgatója, kuratórium tagok: Nagy Jenő, Szász K. István, Kovács Mária, Imre Ibolya, Kuti László, cenzora Nagy Mária és könyvelője Koffol Emese.

b) Az Egyesület működési szabályzata:

Egy politikamentes, nonprofit, civil szervezet, amelynek kizárólag kulturális, humanitárius és nevelő-fejlesztő jellege van.
Székhelye az Orbán Balázs Általános iskola székhelye: Függetlenség 35 szám, Székelyudvarhely, Hargita megye.
Céljai:

 • az iskola anyagi javainak fejlesztése és modernizálása
 • kulturális, sport és nevelő tevékenységek szervezése,
 • a tanulók szellemi , műveltségi szintjének emelése,
 • versenyek, vetélkedők, szimpozionok, konferenciák, tanfolyamok szervezése úgy a diákok, mint a tanárok részére,
 • testvérkapcsolatok kialakítása és fenntartása,
 • határon belüli és kívüli eseményeken való részvétel lebonyolítása,
 • anyagi források keresése az iskolai és iskolán kívüli tevékenységekhez,
 • környezettudatosság fejlesztése és környezetvédelmi tevékenységek szervezése.

c) Az Egyesület anyagi forrásai:

 • adományok,
 • nyeremények,
 • helyi vagy állami segítségek,
 • támogatások,
 • adófelajánlások,
 • pályázati források,
 • saját jövedelmi források.

d) Az Egyesület eredményei:

Az Egyesület akárcsak egy segítő jobb, mindig ott van, ahol szükség van rá. A szűkös állami költségvetési keretek nagyon sok tevékenységet, programot gátolnak, gyakran elhangzik a kérésre az a válasz, hogy:,,nem lehet, mert nincs pénz…’’ Nagyon sokszor utolsó mentőövként segít egy kilátástalan helyzeten azzal, hogy besegít egy verseny lebonyolításába, egy költség megtérítésébe vagy egy felszerelés megvásárlásába.
Így az anyagi bázisába került jó néhány audiovizuális eszköz, multimédiás didaktikai felszerelés, tanári segédletek. Segített az iskola körüli területrendezésben: az iskolakert kialakításában.
2o12-ben sikeresen lebonyolított egy pályázatot:,, Egy szebb és tisztább környezetért’’, amelyet a helyi Polgármesteri Hivatal támogatott. Ennek segítségével kerti bútorokkal szerelte fel az iskolakertet, valamint széles körben megünnepelték az iskola diákjai 2o12 szeptember 23-án a Tisztaság Világnapját.
Az Egyesületünk fő pénzforrása a jó szándékú emberek 2%-os adófelajánlása, amelyet ezúton is megköszönünk. Ezen az úton főleg a diákok szülei segítenek bennünket, akik nekünk szánják a fent említett segítséget.

Az alábbiakban egy  szerződés-modellt közvetítünk:

Szponzoráló szerződés-modell