Van

Szerző: Bejegyzés időpontja:

AZ ÓZONRÉTEG ÉS A TÖKLÁMPÁS KAPCSOLATA

V A (1)

AZ  ÓZONRÉTEG ÉS A TÖKLÁMPÁS KAPCSOLATA

     Szeptember 16-án van az ÓZON VILÁGNAPJA. Iskolánk az új tanévben azt tűzte ki célul, hogy megünnepli ezt a napot, ezáltal is hódolva az ózonnak, mint ultraibolya sugarakat szűrő , életet védő, sztratoszférában található anyagnak.

Folytatás

Szerző: Bejegyzés időpontja:

10 perces sport

pingPing- pong asztal

A 2012/2013-as tanév második félévében szülőbizottsági Egyesületünk elhatározta, hogy ebben az évben gyermekeink játékpalettáját egy ping-pong asztallal fogja gyarapítani.  Az elképzeléseket tettek követték és mára már lábán áll a Cornilleau , körülötte labdák pattognak és gyermekek izgatott lármája jelzi, hogy megkezdődött a meccs!

Folytatás

Szerző: Bejegyzés időpontja:

EUFÓNIA KULTURÁLIS EGYESÜLET

a) Az Egyesület alapítása

Az 199o-as években iskolánkban komoly zenei tevékenység zajlott, amelyet az akkori zenetanár: Bán Miklós vezetett. A tanár úr működtetett egy gyermek dalegyletet, amely már akkor az Eufónia névre hallgatott. A dalegylet sok helyen szerepelt és számos diákot vont be a zenei életbe. Felvetődött egy egyesület létesítésének a szükségessége, amely a kulturális tevékenységeket összefogja, segíti és irányítja.
199o január 27-én tartott Tanári Tanácsülésen elfogadták az Egyesület létrehozásának a tervét,feldolgozták a működési szabályzatot és megválasztották a 21 személyből álló vezetőséget és tagságot. Az Egyesület elnöke Máthé András, az iskola igazgatója lett, alelnökei: Bán Miklós, Gedő Lajos és Józsa Katalin voltak. Iskolánk mai tanárai közül alapító tag volt még Nagy Jenő és Szász -Köpeczi István.
Az Eufónia bírósági bejegyzése 1993 március 8-ra időzítődik, ezt megelőzvén az Egyesület működési engedélyt kapott a Megyei Kulturális Felügyelőségtől is.
Napjainkban az Eufónia egyesület elnöke: Gábos Anna, az iskola igazgatója, kuratórium tagok: Nagy Jenő, Szász K. István, Kovács Mária, Imre Ibolya, Kuti László, cenzora Nagy Mária és könyvelője Koffol Emese.

Folytatás

Szerző: Bejegyzés időpontja:

Orbán Balázs varázskert

2o13-ban nyyertünk egy második pályázatot: ,,Orbán Balázs  varázskert ‘ címmel.

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány 2006-ban indította  közös adományi programját, amely a gyerekek és az ifjúság bevonását ösztönözte a városi zöldövezetek fásítását és rendezését célzó projektekben.

A Városi zöldövezet keretén belül olyan projektek kaphattak támogatást, amelyekben nem kormányzati szervezetek különböző intézmények együttműködésével városi zöldövezetek létesítését vagy rehabilitációját tűzték ki célul a helyi közösségek bevonásával, különböző ökológiai nevelés jellegű tevékenységeken keresztül.

Folytatás

Szerző: Bejegyzés időpontja:

Pályázat

2o12-ben nyertünk egy pályázatot: ,, Egy szebb és tisztább környezetért’ címmel.

A pályázat kiírója a székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal volt, aki a 3o5/2oo5-ös törvény alapján vissza nem térítendő finanszírozással környezetvédelmi projekteket támogatott.

A pályázat kedvezményezettei az iskola  tanulói voltak, akik aktívan részt vettek a projekt lebonyolításában. A pályázat célja volt egyrészt egy iskolakert területi rendezésének az elindítása, másrészt szeptember 23-án a Tisztaság Világnapjának megünneplése. Az iskola mellett volt egy közel 7oom ² -es terület, ahol ciheres -bokros állapot uralkodott, sok hulladékkal, szeméttel és ki nem használt hellyel.

Folytatás