Szerző: Bejegyzés időpontja:

2013/2014-es tanév tevékenységi terve

ÉVI ÁLTALÁNOS MUNKATERV

 2o13/2o14-es tanév

 1. I.       ISKOLÁNK  Missziója ( küldetése)

Az iskolánk  sokoldalú szerepkörrel rendelkező közintézmény, amelynek meghatározó szerepe van a gyermekek szellemi és fizikai, valamint egyéni és társadalmi fejlődésében .Olyan társadalmi-kulturális hely, amely kapcsolatban van a családdal, a helyi közösséggel , az egész társadalommal, amely azért dolgozik és küzd, hogy  az általunk nevelt , alakított és életútjára engedett ifjú be tudjon illeszkedni a társadalomba, meg tudja állni a helyét a mai világban és hasznos, építő alkotója legyen helyi és bővebb körű társadalmunknak.

II.     SZEMLÉLETÜNK:( víziónk)

 Már harmadik éve a mottónk:,, EGY SZEBB ÉS TISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT’’

III. STRATÉGIAI CÉLPONTOK:

 •  az 1/2o11-es  Tanügyi törvény előírásainak  a követése, az újonnan megjelenő rendelkezések figyelése és életbe léptetése
 • Az átláthatóság biztosítása minden szinten az iskolai munkában (transzparencia)
 • A nevelés minőségének emelése, a modern követelményrendszernek megfelelően
 • Az intézmény anyagi javainak a modernizálása és gyarapítás , a négyéves terv harmadik szakaszának a megvalósítása
 • A nevelőmunka hatékonyságának emelése, a pozitív erkölcsi értékek kialakítása, a szülőföld, a hagyományok iránti ragaszkodás és tisztelet erősítése
 • A pályaválasztás szakszerű irányítása
 • Az iskola partnerkapcsolatainak fenntartása és fejlesztése, esetleg új kapcsolatok kialakítása
 1. III.  AZ OKTATÁS TÁRGYI FELTÉTELEI

Az oktatói-nevelői munka 17 szép, világos, egészséges osztályteremben zajlik, ezenkívül rendelkezünk egy fizika-kémia laborral, egy biológia és egy informatika szakteremmel,az első kettő már második éve  osztályteremként működik kényszerűségből, egy fejlesztő- felzárkóztató és egy logopédiai kabinettel, egy kis méretű tornateremmel ,egy sportpályával, egy játszó udvarral és egy iskolakerttel.

Van egy közel 19 5oo kötetet számláló könyvtárunk, munkapontként működő előtérrel,  1 didaktikai anyagoknak való raktárhelyiségünk ( ún. fotolabor), és egy levéltárunk.

Van egy tanárink, 3 administrációs irodánk (egy menedzseri, egy titkári és egy könyvelői). Van 5 mellékhelységünk ( 2 lány, 2 fiú, egy tanári). Van egy tej-kifli programot kiszolgáló helységünk egy Jóska bácsi műhely és a takarító személyzet pihenője.

Az iskola bútorzata  jó, minden tanteremben kényelmes ülőhely szolgálja a tanulókat. Az osztálytermekben faburkolat és csiszolt padló teszi higiénikussá a helyet.

Audiovizuális eszköztár segíti a tanárok- tanítók munkáját, amit még ezentúl is bővíthetünk. . Az informatika kabinet felszerelése megfelelő, a tavaly vásárolt számítógépek beváltak, néhányukra új programokat is telepítettünk. Az alapvető didaktikai anyagaink megvannak, de ezen területen minden pedagógus egyénileg küzd a szinten maradásért.

IV.    AZ OKTATÁS SZEMÉLYI FELTÉTELEI

Az oktatói-nevelői munkát 3o didaktikai személy végzi, amelyből 13 tanító és …17..tanár. Besegít egy logopédus és részben egy pszihológus is.

A  2o13/2o14-es tanévben  492 diák tanul az iskolában, mindez 11 elemi és 8 gimnáziumi osztályba tömörülve. Ez  csak körülbelüli szám, lévén, hogy tanévkezdés reggelén is történnek még változások.

Velünk és értünk dolgoznak még: egy titkár, egy könyvelő, egy adminisztrátor- könyvtáros, most már egy egész  munkás és 3 takarító.

Itt jegyzem meg az osztályok vezetőit:

P.A. Nagy Enikő

P.B. Bándi Réka

I.A. Sárdi Szidónia

I.B. Szász Krisztina

II.A. Geréb Harmat

II.B. Jakab Hajnika

II.C. Sándor Judit Csilla

III.A.- Boros Ildikó

III.B.- Imre Ibolya

IV.A. Biró Ibolya

IV.B. Kovács Mária

V.A. Nagy Endre

V.B.Kuti László

VI.A. Feleki Attila

VI.B. Hosszú Tímea/ A.T.

VII.A. Kecseti Csaba

VII.B.Nagy Jenő

VIII.A. Circeanu Claudia

VIII.B. Szász K. István

 

 1. V.       A TANÉV IDŐBENI  RENDJE

 

A 2o13/2o14-es tanév 36 hétből és 176 munkanapból áll.

 

Tanévszerkezet: I. félév: 18 hét

II. félév: 18 hét ( 12 és 1o hét)

I. félév: szeptember 16- december 2o   ( 14 hét)

– kicsiknek vakáció: november 2- 1o  között ( a nyolcadik héten)

Téli vakáció: dec. 21- január 5 között ( 2 hét)

Tanítás:  január 6- január 31  ( 4 hét)

Félévközi vakáció: 1-9  febr. ( 1 hét)

Tanítás: 1o febr.-11 április ( 9 hét)

Tavaszi vakáció ápr 12- 22 ( 1 hét két nap)

Tanítás 23 április- 2o június ( 8 és fél hét)

 

A dolgozatírások le kell járjanak első félévben dec. 2o-ig, második félévben május 23-ig

MEGJ.

** Április 7-11 hetén van a másféle iskola, ez alkalommal ötvözték az elnevezést: Scoala altfel: Sa sti mai multe, sa fi mai bun’’, amikor külön elfogadtatott programmal iskolahetet tartunk.

** Nyolcadikosoknak: 35 hét tanítás, június 13-ig tart az iskola, majd egy hét a Nemzeti felmérés( Evaluare nationala)

VI.    KONKRÉT FELADATRENDSZER A CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

 a) MUNKASZERVEZÉS

1-   Az oktatás csak délelőtt zajlik. Délután opciós tevékenységek, versenyek, vetélkedők, felkészítők, megsegítők, rendezvények, műhelymunkák stb. lehetnek.

A tanórák 5o percesek, a szünetek 1o percesek, a nagyszünet 2o perces ( 11 órakor). A csengetést automata csengő biztosítja. Az idő maximális kihasználásáért felel az igazgató. Határidő: egész év

Az elemi tagozat esetében az órák 5 perccel hosszabbak a törvényesnél, mivel az épületben csak egyféle csengetésrendet alkalmazhatunk. Ezt az időrést a tanítók fordítsák az anyag elmélyítésére, közösségfejlesztő játékokra, aktív pihenésre.

Az előkészítő osztályokban a tanóra 3o-35 perces, ami egy kissé nehézzé teszi a nagy csengetési rendbe való beilleszkedést. A fennmaradó időben a kicsik ésszerűen töltik ki  az 5o percig tartó időt.

 

2- Minden tanuló tankönyvet kap, amit a Tanügyminisztérium ingyen biztosít. Sajnos, sok az elnyűtt, megrongálódott tankönyv a sokéves használat miatt.

A tankönyveket az első iskolai nap kiosztjuk és az utolsó iskolai nap visszaszedjük.  Kivétel az elsősök tankönyvei, amiket nem kell visszaadjanak. A tankönyvkiosztásért és begyűjtésért felel az új adminisztrátor : Kercsó Katalin valamint a tanítók- osztályfőnökök, akik ellenőrzik a könyvek megtisztítását, ragasztását, rendbetételét. Ezeket a mozzanatokat nyilvántartó űrlap kíséri. A munkafüzetek árulását nem tiltom meg, mert jónak tartom, ám a diákot nem szabad kötelezni, hogy megvegye .

2-   Az iskolai belső rendszabályzatunk marad a régi, a múlt két évben annyit csiszoltuk, hogy megfelel a követelményeknek. Igyekeztünk belefoglalni minden kritikus mozzanatot az iskolából, már csak az alkoalmazása kell egy kissé megerősödjön.  Gondoljatok a mobiltelefon használatára, amit a mai napig nem mindenki old meg belső rendszabályzatnak megfelelően.

3-   Szintén a belső rendszabályzat szögezi le a rongálások ellenértékének a megfizettetését, manapság senki semmit nem ad ingyen, így a szegért vagy a vízcsapért is fizetni kell.

Felel érte: Circeanu Claudia, Biró Ágnes és Jakab Hajnika

4-   A pedagógus magatartásbeli kódexével  ez alkalommal nem foglalkozom, de idézek néhány követelményt, amit a Főtanfelügyelő asszony küldött le- megkaptátok e-mailen

Így:

–         a tanár nem hiányozhat az óráról igazolatlanul. Igazolás esetén is idejében értesíti az igazgatót, aki felel a helyettesítésért,

–         Csengetéskor a tanár befejezi az egyéb tevékenységet és indul órára,

–         Óra alatt az osztálytermet nem hagyja el,

–         Kötelező a didaktikai anyag használata,

–         Kötelező a tankönyv használata, ellenőrzi a tanulók füzeteit rendszeresen,

–         Óra kezdetén beírja a hiányzókat,

–         A későket óra végén igazolásul bekarikázza,

–         Folyamatosan és következetesen osztályoz, a jegyeket bevezeti a naplóba és az ellenőrzőbe,

–         Az osztályban lezajló eseményekről tudósítja az osztályfőnököt, ha kell a szülőket,

–         Nem részrehajló, kivételező

–         Az iskolai szolgálat teljesítése kötelező, ha hiányzik, helyettesítteti magát,

–         Nem tolerálja a csúnya beszédet, durvaságot, nem hagyja észrevétlenül a rendetlenséget,

–         a munkatervek  elkészítése kötelező, ebben az évben szept 27 a határidő

–         a tanárnak  kötelessége érdekes és figyelemfelkeltő órákat tartani stb….

5- Az osztálytermek otthonossá tétele az osztályvezető feladata. A tanítók próbálják otthonossá tenni az osztálytermeket, kornak megfelelően színessé és széppé varázsolni azt a helyet, amit második otthonnak nevezünk.

6-A folyosókon található faliképeket a tavaly és tavalyelőtt felújítottuk, az idén keveset kell igazítani rajta. Csak néhány elhanyagolt vagy kopott falikép van, legyen most az a szabály, hogy akinek az osztályterme közel van ezekhez, az újítsa fel azokat.

A fejlesztő teremért felel András Ida.

A tanári szépítéséért, állandó szemmel tartásáért  felel: Simon Júlia, néha még virágot is hozhat- amíg van.

7- Az osztálytermek felügyelete, díszítése, a leltári tárgyak épségben tartása a mindenkori osztályvezető feladata. Minden osztályteremben címer kell legyen. A rongálásokat azonnal jelentsük az igazgatónak vagy aligazgatónak, amit nem tudunk megoldani ahhoz kérjünk segítséget. Használjátok az osztályok kulcsait, hogy illetéktelenek ne tegyenek-vegyenek az osztályokban. Kulcs nélküli osztály panasszal ne jöjjön.

AZ OSZTÁLYBAN TETT KÁRT MEG KELL FIZETNI! csúnya dolog, ha a  rongálást maga az osztályfőnök  tusolja el.

8- A szemléltető eszközöket nézzük át, ott, ahol vannak. A megrongálódottakat javítsuk meg, a használhatatlanokat dobjuk ki, vegyük tervbe, hogy mit készítünk el, vagy helyettesítünk az idén. Régi szabály: használat után az eszközöket helyre tesszük.

9- Az iskolai tanárszolgálatot becsületesen és odaadóan végezzük. A gyerekek testi épségére kell vigyáznunk még a zajos, lökdösődő szünetekben is.

Most, hogy még egy lépcsőfokkal fiatalabb generációt kaptunk fokozott figyelemmel kell vigyázzunk rájuk. Ez nem csak az ott tanító tanítónő gondja.

A szolgálatos tanár mindig a helyén kell álljon, még akkor is, ha a wécére kell menjen. Megoldja. Bármi történik a szolgálatosságunk alatt, a felelősség a miénk. Van, aki egy életen keresztül lelkiismeretes, van, aki impertinens módon mindig elfelejti, vagy talál magának egyéb fontos , sürgős tennivalót. A régi szabály  érvényes:

– A tanulókat a szünetben kiküldjük az udvarra ( kivétel, ha esik, a – 1o fok alatti). Ez az órát éppen befejező tanító vagy tanár feladata, aki nem hagyja addig el az osztálytermet, amíg a tanulók nem mennek ki.

– A folyosón szolgálatos pedagógus a szünet időtartama alatt ellenőrzi, a szolgálatos tanulók munkáját, felügyeli, hogy a tanulók ne settenkedjenek vissza és ne bujkáljanak a WC-ben.

– Az udvaron szolgálatot teljesítő kollega éberen figyel, megakadályozza a veszélyes játékok űzését, a szomszédos telkekre való dobálást és a parkosított első udvar és oldalsó kert rongálását. Becsengetéskor osztályonként sorakoztatják a gyermekeket és fegyelmezetten, sorban indítják az osztálytermek felé.

– A szolgálatos pedagógus igazolt hiányzás esetén köteles megoldani maga helyett a szolgálatot.

– Az utolsó órát tartó pedagógus gondoskodik arról, hogy az osztályterem tisztán maradjon és az ablakokat csukják be. Azokban az osztálytermekben, ahol parkett csiszolás volt ( 6 db), ott kérem a műszak végén a székeket lefordítva az asztal tetejére tenni.

1o- Az iskolai tanuló-szolgálatot a VI. és VII. osztályosok közül választjuk ki.

Az osztályfőnökök kijelölnek 5-5 talpraesett tanulót, akiknek négyhetenként egy nap kiesés nem okoz túl nagy terhet. Ezeket a tanulókat az első iskolai héten az aligazgatónő képezi ki, egy megbeszélt időpontban. Erről értesíti az osztályfőnököket. Az idén tanuló szolgálatot tesznek Jenőke, Csaba, Teca és Attila  osztályai. Ez a felkészítő szerdán nagyszünetben lesz a gyermekeknek, az igazgatóiban, az osztályfőnökök biztosítják a jelenlétet.

b) AZ ISKOLAI NEVELŐ MUNKA

1) A tanítóra és osztályfőnökre óriási felelősség hárul, hiszen a családdal együtt emberi életutakat irányítanak. Felelnek a személyiségfejlesztésért, a képességek és készségek kialakításáért, az ifjú társadalmi integrációjáért.

2) A  tanító és osztályfőnök legfontosabb tennivalója a nevelőmunka. Ez magába foglalja – a közösségkialakítást,

– a sokoldalú személyiségfejlesztést

– a nevelő hatások egységének megteremtését

– az iskolai és az iskolán kívüli élet megszervezését

– a pályaválasztás irányítását és még sok mást.

3) A nevelőmunka fontos kerete az osztályfőnöki óra, amely módot és időt biztosít az együttműködésre, a kölcsönös megismerésre, a kapcsolatrendszerek kiépítésére. A tanítók szerencsésebb helyzetben vannak: ők többet vannak együtt kis nebulóikkal. A tanárok bizony szűkebb időkorlát alatt vannak, ezért aranyértékű egy-egy együtt töltött órácska.

Ezt az órát célszerűen és tervszerűen kell kihasználnunk, hogy a legnagyobb hatékonyságot tudjuk elérni. Ezért vannak kidolgozva az osztályfőnöki órák cél és feladatrendszerei. Ennek a megvalósítása minden osztályfőnök kötelessége, de a témák megválasztása már lehet osztályra, csoportra szabott.

Iskolánkban ezért a munkáért Kuti László felel.

4) A tanulók egészségügyi nevelését szintén az osztályvezetők látják el.

Az I-IV. osztályosoknál naponta végzünk higiéniai ellenőrzést, az V.-VIII osztályosoknál hetente, a nevelő órán szakítunk erre időt.  Jól tud működni a higiéniai felelős választása, aki  ellenőrzi a papír zsebkendőt és a kezet-körmöt, majd jelentést tesz. Ám a diákfelelős nem vállalhatja át a tanár szerepét. A gondozatlan gyermekkel meg kell beszélni a felmerülő problémát és akár a családdal együtt tenni kell az ápolatlanság ellen. Az osztályfőnöki órák tematikái közé be kell kerüljenek egészségvédelmi témák is. Lehet külső szakember  segítségét kérni( biológia tanár, aszisztens, orvos, pszihológus)

Az iskolai  egészségügyi ládát igyekszünk a legfontosabbakkal feltölteni, az elsősegélynyújtás gyakori igény az év minden időszakában.

Felelősök elemi szinten: Nagy Enikő, felső szinten Kuti László és Feleki Attila

5) A tanulók közlekedési nevelése is a mi feladatunk, hiszen látjuk, hogy mennyi baleset történhet nap, mint nap. Törvénytiszteletre, civilizált közúti viselkedésre tanítjuk a gyerekeket. Kötelező félévente kétszer közlekedésrendészeti  témával foglalkozni, ehhez könyvészetet a könyvtárban is találunk. A gyalogtúrák, kirándulások, vakációk kezdete mindig feltételezi, hogy felhívjuk a figyelmet a szabályok betartására. Erről ezentúl is kérjük a jegyzőkönyv vezetést.

Felelnek a tanítók és az osztályfőnökök.

6) A tűzvédelmi nevelés szintén az iskola és osztályvezető feladata is. Félévente kétszer ( vakációk előtt kötelező) tűzvédelmi felkészítőt tartani. Együtt lehet tartani a közlekedésrendészettel. Az iskola által szervezett katasztrófavédelmi és tűzeseti  kiürítést komolyan kell venni, mert a készség kialakulás alkalomadtán életeket menthet

c) MÓDSZERTANI TEVÉKENYSÉG

1) A 2o13/ 2o14-es tanévben a következő módszertani körök működnek:

Tanítóknál: O-II oszt.: Nagy Enikő

III – IV oszt.: Boros Ildikó

 • Iskola szintű elemi tagozatos módszertani felelős: Biró Ibolya
 • Humán katedra( román, magyar, angol):Circeanu Claudia
 • Term.tud. katedra ( matem., fizika, kémia, biológia, , földrajz, technika)

Simon Júlia

 • Társad.tudom ( tört., polg.nev., rajz, testnev., ének: Kecseti Csaba)
 • Osztályfőnöki munkaközösség: Kuti László

Az iskolai módszertani körök éves munkaterv szerint dolgoznak, amely szerint 6 munkaülést ütemeztünk be:

I. félév: – október

-november

– december

II. félév – február

–         március

–         május

Részt veszünk a megyei tanfelügyelőség által szervett metodikai napokon.(2/ tanév)

d) AZ ISKOLAVÁLASZTÁS ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁS IRÁNYÍTÁSA

A nevelő munka fontos részterülete, amely meghatározza a tanuló tanuláshoz való állását. Már kisebb kortól beszélhetünk a gyermekeknek szakmákról, pályákról, követelményrendszerekről. Ám a nyolcadikosok körében mindennapi megbeszélni való a hogyan tovább? Merre? Miért?

Mielőtt bárkinek is pályát, szakmát iskolát ajánlanánk, jól meg kell ismernünk annak látszólagos és rejtett értékeit, képességeit és tehetségeit..

A tanulók megismerésére az alábbi módszereket alkalmazhatjuk:

 • pszihopedagógiai megfigyelés
 • egyéni beszélgetés
 • az iskolai munka elemzése
 • a családi környezet megismerése
 • a tanuló jövő- képének megismerése
 • A tanuló továbbtanulási elképzeléseinek a megismerése
 • A szülők óhajának ismerete

Az osztályvezető mindvégig a diákjai mellett kell álljon: elsős korától negyedikig majd ötödiktől nyolcadikig.,, Bajban ismerszik meg a jóbarát’’

Az idei évben eme nemes feladat oroszlánrésze C. Claudiára és Sz.K. Istvánkára vár.

e) A CSALÁD ÉS ISKOLA KAPCSOLATA

1)   A szülőkkel való folytonos kapcsolattartás elengedhetetlen . A gyermek fizikai és szellemi  fejlődését a család és osztályvezető egyaránt követi

. Az együttműködés folyamán egységesen alkalmazzuk az alábbi szempontokat:

 • Az iskola- család kapcsolata szép szimbiózis kell legyen, ahol a felek kölcsönösen segítik egymást ( virág- méhecske jelenség)
 • Az iskola nem a szülő helyettesítője, hanem annak kiegészítője
 • Az iskola a gyermek javát, fejlődését szolgálja
 • A közös álláspont kialakítása fegyelmet és odaadást igényel mindkét részről
 • A szülőnek joga és kötelessége ismerni minden iskolai tettét, eredményét  a gyermekének
 • A szülőnek joga van tudni az oktató-nevelő célkitűzéseit, ismerheti annak módszereit, ám szakmai kérdésekben soha nem bírálhatja felül az oktatót

2) A szülőértekezletek tervszerűsítése:

 • I. félévben október 29 ( kedd) du .5 óra
 • II. félévben március 17 ( kedd) du. 5 óra

Az iskolai szülőértekezleteket ugyanezeken a napokon du. 6 órától tartjuk.

A kezdő előkészítősök, elsősök és az ötödikesek az első hetekben szülőértekezletet tartanak . Az időpontról tájékoztatnak minket is, a szülőértekezletekről jegyzőkönyvet adnak le.

Az előírt értekezleteken kívül az osztályvezetők akkor és annyiszor tartanak értekezletet, ahányszor erre szükség van.

Minden értekezlet egy jegyzőkönyvét le kell adni az aligazgatónak.

Az eredményes kapcsolattartás formája lehet a fogadóóra létesítése is. Minden osztályvezető jelöljön ki egy órát, jegyeztesse be az ellenőrzőbe a diákokkal a telefonszámmal együtt.

f) GAZDASÁGI KÉRDÉSEK, A TITKÁRSÁG MUNKÁJA

1-   A költségvetésből nekünk kiutalt  összeget gazdaságosan használjuk fel, pontosan megtervezve a mindig következő lépést. A múlt tanévben és a vakációban rengeteget fejlesztettünk, úgy érzem, hogy most egy kicsit lazítani kell. Azért mondom, mert túl sokat magunkra vállaltunk és félő, hogy ilyen ütemben nem fogjuk bírni sokáig.

Azért ebben az induló tanévben nem tervezünk nagy gazdasági lépést, bárcsak az elkezdett munkálatok befejezését és a meglévők karbantartását. Így befejezzük az udvarkörüli kerítés feljavítását a tavasszal, valahogy megnyessük a fűzfákat, amik tönkre tették a szennyvízcsatornánkat,

A bal kéz felőli hátrafutót , ahol felásattuk, visszabetonozzuk,

A mosdók ablakait kicseréltetjük,

Hangsúlyt teszünk a könyvtár rendbetételére,

Gondolkodunk az osztálytermek ajtóinak a cseréjén és , ha egészségünk lesz, akkor nagyon sok mindenen.

Én mindig, mindenhol az lesz a mottónk, hogy ,, Egy szebb és tisztább környezetért ,, már harmadik éve.

2) Az adminisztratív személyzet faladatait feladatjegyzékbe foglaljuk, végrehajtásukat rendszeresen ellenőrizzük. A takarítók munkáját átszervezzük, megpróbáljuk hatékonyabbá tenni.  A titkárnő és a könyvtáros munkáját az aligazgató irányítja és ellenőrzi, a könyvelőnő, a gondozószemélyzet munkáját pedig az igazgató.

 

 

Székelyudvarhely 2o13, szeptember 13

 

Gábos Anna igazgató