Szerző: Bejegyzés időpontja:

Álláshirdetés

Iskolánkban két posztra eszközölünk hirdetést: adminisztrátorra és karbantartóra van szükségünk meghatározott időre.

HIRDETÉS 1
Az ,,Orbán Balázs ’’ Általános Iskola- Székelyudvarhely, Függetlenség sugárút 35 szám versenyvizsgát hirdet adminisztrátori ( gondnok) állás betöltésére – meghatározott időre.
A vizsgát a HG 286/2011- es Kormányrendelet alapján tartjuk az 1/2011-es Tanügyi Törvény hátterével.

Követelmények:

 • felsőfokú gazdasági  végzettség,
 • számítógép kezelői ismeretek,
 • B kategóriájú jogosítvány,
 • 3 év gyakorlat a szakmában,
 • jó kommunikációs képesség , operativitás.

Jelentkezni lehet az iskola titkárságán 2017 június 14- ig a következő iratokkal:

 • kérés,
 • önéletrajz,
 • iskolai végzettséget bizonyító oklevél,
 • jogosítvány másolata,
 • személyi igazolvány másolata/ házassági levél másolata,
 • a kért régiséget bizonyító irat,
 • ajánlólevél az előző munkahelyről.

A vizsga a következő mozzanatokból áll:

 • írásbeli – 2017 június 15-én 14- 16 óra között
 • informatikai ismeretek- 2017 június 15-én 16-18 között
 • interjú- 2017 június 15-én 16-18 óra között
 • eredményhirdetés 2017 június 16-án

……………………………………………………………………………………………..

ANUNȚ 1
Școala Gimnazială ,,Orban Balazs” din Odorheiu- Secuiesc , Str. Independenței nr. 35 organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu pe perioadă determinată.
Baza legală a concursului este HG 286/2011 și Legea Educației Naționale 1/ 2011.

Condiții de participare:

-Studii superioare profil economic ,

– Cunoștințe de utilizare a calculatorului,

– Carnet de conducere cat. B,

– min. 3 ani experiență în domeniu

– abilități de comunicare cu copii și cu personalul școlii.

Cei interesați se pot prezenta la secretariatul școlii până la 14.06.2017 cu următoarele acte:

 • Cerere
 • Curriculum vitae,
 • Copia diplomei de studiu,
 • copia carnetului de conducere,
 • Copia certificatului de identitate/ Copia certificatului de căsătorie,
 • dovada celor 3 ani de muncă în domeniu,
 • Scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă.

Concursul are următoarele etape:
– Proba scrisă- 15.0602017- între orele 14-16
– Proba de informatică- 15.06.2017 – între orele 16-18
– Interviu- 15.06.2017- între orele 16-18
– Rezultate: 16.06.2017

TEMATICA CONCURSULUI

 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii;
 Hotarârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
 Regulamentul de ordine interioară al unităţii .
 O.M.E.N. nr.3130/2004- Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie.
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
……………………………………………………………………………………………………

HIRDETÉS 2
Az ,,Orbán Balázs ’’ Általános Iskola- Székelyudvarhely, Függetlenség sugárút 35 szám , versenyvizsgát hirdet karbantartó munkás állás betöltésére – meghatározott időre.
A vizsgát a HG 286/2011- es Kormányrendelet alapján tartjuk az 1/2011-es Tanügyi Törvény hátterével.
Követelmények:
– lakatos vagy mechanika profilú szakképesítés
– minimum 3 év gyakorlat a szakma terén,
– jó kommunikációs képesség gyermekekkel és az iskola alkalmazottaival.
Az érdekeltek jelentkezhetnek az iskola titkárságán 2017 június 14-ig a következő iratokkal:
– kérés,
– önéletrajz,
– tanulmányokat bizonyító oklevél másolata,
– személyazonossági másolat,
– szakmai régiséget bizonyító irat,
– ajánlólevél az előző munkahelyről.
A vizsga a következő szakaszokból áll:
– Írásbeli vizsga- 2017.06.15 – 14-15 óra között,
– Gyakorlati vizsga- 15-16 óra között,
– Interjú- 16-17 óra között
– Eredményhirdetés : 2017. 06.16

………………………………………………………………………………………………………
ANUNȚ
Școala Gimnazială Orban Balazs din Odorheiu- Secuiesc, str. Independenței nr. 35 organizează concurs pentru ocuparea postului de muncitor de întreținere – pe perioadă determinată.
Concursul va avea loc conform HG nr. 286/2011 și Legea Învățământului 1/2011
Cerințe:
– studii medii de profil lăcătuș sau mecanic,
– minim 3 ani vechime în profesie,
– abilități de comunicare cu copii și cu personalul școlii
Cei interesați se pot prezenta la secretariatul școlii până la 15.06.2017 cu următoarele acte:
– cerere
– curriculum vitae
– copia diplomei de studiu,
– copia cărții de identitate,
– dovada vechimii în meserie,
– recomandare de la ultimul loc de muncă
Concursul constă în următoarele faze:
– proba scrisă- 15.06.2017 între orele 14-15
– proba practică – 15.06.2017 între orele 15- 16
– interviu- 15.06.2017 între orele 16- 17
– rezultate: 16.06.2017

TEMATICA CONCURSULUI

1. Legea sănătătii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006
2. Legea ISU nr.307/2006 , Capitolul II, Sectiunea 1 si Sectiunea 6.
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice-Cap. 2 Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar-Titlul IV-Personalul unităţii de învăţământ.
5. Ordinul 163/2007-privind aprobarea Normelor de apărare impotriva incendiilor.

Comisia de concurs