Logopédia

A logopédiai tevékenységek formái:

A terápiára javasolt gyermek életkorára, sérülésének jellegére és súlyosságára való tekintettel, valamint az alkalmazott módszertől függően lehet: egyéni vagy kiscsoportos.

A logopédiai munka célja:

  • A logopédus – intenzíven és komplex módon – a beszédhibások vagy beszédfogyatékosok érzelmi életére és értelmi tevékenységére egyaránt ható, tervszerű munkával és logopédiai módszerekkel a lehetőségek határain belül teremtse meg a folyamatos beszédet, az egyéni sajátosságoknak megfelelő beszédtempó és – ritmus, továbbá a helyes hangsúlyozás kialakításával járuljon hozzá a kommunikációs zavar leküzdéséhez és az esetlegesen fellépő másodlagos tünetek megszüntetéséhez.
  • Cél továbbá, hogy a tiszta artikuláció segítségével teremtse meg a beszédhibás gyermek számára az információk befogadásának, feldolgozásának és továbbításának lehetőségét, s ezzel járuljon hozzá a harmonikus személyiség kialakításának feltételeihez.
  • Cél továbbá, hogy a megfelelő kognitív képességek fejlesztésével, a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás vagy más tanulási zavaros gyermekek számára megteremtse az iskolai sikerességet biztosító értelemi fejlettségi szintet, ezáltal megteremtve ezen tanulók oktatási rendszerben való maradását.