Szerző: Bejegyzés időpontja:

Zöld Iskola

A ZÖLDISKOLA címszó egy környezetvédelmi mozgalmat rejt.

Néhány évvel ezelőtt az egyik udvarhelyi környezetvédelmi egyesület ( Tre-f Egyesület ) meghirdetett egy  versenyt az V-VIII -as tanulóknak, ami egy tanév idejére mozgatta meg a diákokat, környezettudatos magatartásra nevelve őket. Ebbe a mozgalomba a mi  iskolánk is bekapcsolódott a Zötyögők csapattal akik példamutatóan helyt álltak a versenyben. A verseny  úgy volt összeállítva, hogy az elméleti feladatlapok mellett minden hónapban a csapatok végre kellett hajtsanak jó néhány gyakorlati tevékenységet is, javarészt környezetvédelmi  jelleggel ( madáretető készítés, csemete ültetés, patakmeder takarítás, lomtalanítás, lombtalanítás, növényápolás, virágnaptár készítés stb.).

Ezzel párhuzamosan hulladékgyűjtő akcióba kezdett az iskola : gyűjteni kezdtük a Pet- palackot valamint a papírt. A versenyben részt vevő csapatok iskolái ajándékba kaptak egy palack tömörítőt, amellyel 1/12-ed részére lehetett tömöríteni a palackokat. Ez volt az a mozzanat, amikor végérvényesen hulladékgyűjtők lettünk: kicsi-nagy egyaránt reggelente iskolába szállította a hulladékot, amit leadtunk a helyi hulladékgyűjtőnek: hadd menjen az újrahasznosítás útjára…

A környezettudatosság a mindennapjaink része lett, tisztaságra, rendezettségre, egészséges életmódra szoktunk. Meglepődve láttuk, hogy a versenynek év végén vége lett, de az iskola tanulói azután is kötelességtudóan gyűjtötték a hulladékot és hozták az iskolába. A Zötyögőket felváltották a Vadkacsák, azokat a IV.B.- sek, most jelenleg a Karattyolók dolgoznak megfeszítve.

A Zöldiskola környezetvédelmi vetélkedő a mai napig még tart, ám mi már rég nem azért gyűjtjük a palackokat, mert elsők akarunk lenni a versenyben ! Mi a versenyt megnyertük akkor, amikor megértettük, hogy a Föld jövője tőlünk is függ.

Iskolánk biológia tanára : Gábos Anna időközben elkészített egy környezetvédelmi oktatócsomagot, aminek nem véletlen ZÖLDISKOLA a címe. A könyv eljutott Hargita megye minden magyar nyelvű elemi iskolájába. Ez nem tankönyv, munkafüzet vagy példatár, hanem oktatócsomag, ami gyakorlatilag mindhárom keveréke. Egy olyan eszköz, amely kiegészíti a tanórán elsajátítottakat, játékosan elmélyítteti és megérteti a környezeti problémákat. Ezt az oktatócsomagot használhatja minden pedagogus, tanító, tanár egyaránt, aki gyermekekkel való tevékenység során aktuális környezeti és környezetvédelmi problémákkal szeretni foglalkozni. Használhatják az osztályfőnökök nevelő óráik keretén belül, a környezetvédelmi választott tantárgy vezetői, szülők és gyermekek egyaránt, akik nemcsak néznek, hanem látnak is és észrevették, hogy bizony vannak bajok a nagyvilágban.

Mi okból született meg az oktatókönyv gondolata?

Mi mindannyian nagyon büszkék vagyunk az emberiség fejlődésére, mégis tudomást kell vennünk arról, hogy rémísztő hírekről hallunk néha. Például a ma élő 7 milliárd 34 millió embernek 1,25 Földre lenne szüksége ahhoz, hogy az energiaszükséglet fedeződjön. Ha ilyen ütemben halad a szaporulat, 2o5o-ben 3 Földre lesz szükség a 9 milliárd ember eltartására. Ez lenne 4o év múlva. Ám tudjuk, hogy csak egy Földünk van, többet nincs ahonnan elővegyünk. Megjelent az energiakrízis, mert a fosszílis energiahordozók ( szén, gáz, kőolaj) fogytán vannak. Át kell térnünk a megújúló energiahordozókra( szél, víz, biomassza, geotermia, napfény)

Előreláthatóan még 2o évre való kőolaj van a talajban, az utolsó felfedezett nagy kőolajmező Alaszka alatt van. Feltesszük a kérdést: hogyan tovább, ha elfogy az eddig használt energiaforrás?

Megjelentek az általános felmelegedés figyelmeztető jelei. A Földet azért nevezték idáig ,, Tündérbolygónak’’, mert egyensúly volt a Világűrből beérkező és oda visszamenő hőmennyiség között. A légkörben felgyülemlő széndioxid miatt ez az egyensúly megbomlani látszik. Az elmúlt 1oo év alatt a Föld átlag hőmérséklete o,5 fokkal nőtt, ami elég volt ahhoz, hogy a sarki jégtakaró olvadni kezdjen.

Most, a huszonegyedik század elején komoly környezeti problémák látszanak körvonalazódni.

Mi, halandó emberek, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy segítsük a környezetünk egyensúlyban maradását? Mit tudunk tenni azért, hogy tavasszal eljöjjön a kikelet és nyáron bő legyen a termés? Válaszunk az, hogy ZÖLDEK akarunk lenni, ZÖLD gondolatokkal, ZÖLD tettekkel a ZÖLD jövőért!!!