ÁLLÁSHIRDETÉS

Az Orbán Balázs Általános Iskola versenyvizsgát hirdet TAKARÍTÓI állás betöltésére (egy éves időszakra).  Az összeállított aktacsomót az iskola titkárságára lehet beadni március 28- ig.

Ennek tartalma:

- Europass CV (önéletrajz),

- személyi igazolvány másolata,

- házassági bizonyítvány másolata,

- tanulmányok bizonyítékai,

- régiséget igazoló dokumentumok ( munkakönyv másolata, előző alkalmazótól munkaigazolás),

- erkölcsi bizonyítvány,

- családorvosi igazolás az egészségügyi állapotról.

A vizsga mozzanatai:

- írásbeli vizsga április 5-én, 10-12 óra között- az iskola székhelyén

- gyakorlati próba április 9-én, 8 órától- az iskola székhelyén

- interjú április 9-én 13 órától- az iskola székhelyén

- eredményhirdetés április 9-én, 17 órakor

ELVÁRÁSOK: 

- hiánytalan iratcsomó

- líceum vagy szakiskolai végzettség

- 3 éves régiség a munka mezején

BIBLIOGRÁFIA:

- Törvény: 53/2003- Munkatörvénykönyv

- Törvény: 319/2006- Munkavédelmi Törvény

- Törvény: 307/2006- Tűzvédelmi szabályzás

- Technikai normák a tisztaságról és fertőtlenítésről/ 2021 szept. 3

- Az Orbán Balázs Általános Iskola Belső Rendszabályzata ( www.orbanbalazs.ro)

Egyéb információk a posturi.gov.ro/ 14.03.2024 vagy érdeklődni lehet az iskola titkárságán személyesen vagy a 0266-218271-es telefonon. 

 

Anunț

 

Școala Gimnazială ,,Orbán Balázs’’ din Odorheiu Secuiesc, str. Independenței nr. 35, județul Harghita, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, în conformitate cu prevederile art.18 alin.(4) din HG nr. 1336 din 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

DENUMIREA POSTULUI: ÎNGRIJITOR, pe perioadă determinată de un an

Concursul se desfășoară în felul următor:

-publicarea postului în posturi.gov și local- 14.03.2024

- depunerea dosarelor de înscriere de către candidați- până la 28 martie 2024, la secretariatul școlii,

- proba scrisă în data de 05.04.2024- între orele 10-12, la sediul școlii,

- rezultate/contestație

- proba practică –la data de 09.04.2024,  ora 08, la sediul școlii,

- interviu –la data de 09.04.2024 ora 13, la sediul școlii,

- afișarea rezultatelor finale 09.04.2024

Condiții de participare:

 • dosar complet înaintat,
 • studii generale, medii ( liceu sau școală profesională),
 • vechime 3 ani de lucru în câmpul muncii,
 • apt din punct de vedere medical,

Conținutul dosarului de concurs:

 • CV model european ,
 • copia actului de identitate,
 • copia certificatului de căsătorie- dacă este cazul,
 • copia documentelor care atestă nivelul studiilor,
 • copia carnetului de muncă sau adeverința eliberată de angajator pentru perioada lucrată anterior, care să ateste vechimea în muncă,
 • certificat de cazier judiciar,
 • adeverință medicală de la medicul de familie, care să ateste atarea de sănătate corespunzătoare

 

BIBLIOGRAFIA de concurs:

 • Legea nr. 53/ 2003 Codul muncii, modificat și republicat
 • Legea nr. 319/ 2006- referitoare la sănătatea și securitatea în muncă
 • Legea nr. 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor
 • Îndreptar technic privind mijloacele și metodele de întreținere a curățeniei
 • Regulament de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale Orbán Balázs și Regulamentul Intern

 

                                                        Comisia de examinare