MEGKEZDŐDÖTT AZ ISKOLA!!!

Szeptember 5-én, az iskola hátsó udvarán összegyűltek az iskola ,,lakói'', hogy új tanévet nyissanak. Gábos Anna igazgató így köszöntötte az egybegyűlteket:

,,Szeptember ötödikére esett az idei iskolakezdés,

Így néhány nappal rövidebb a vakációs pihenés,

Ma kénytelen-kelletlen korán kellett kelni,

Strandpapucs helyett cipőt kellett húzni.

 

Az iskolás pólót ki kellett vasalni,

Az iskolástáskát is le kellett porolni.

Simára fésülve útra kellett kelni,

A ceruzakapun lassan át kellett lépni.

 

A nyári emlékek frissen élnek bennünk,

A boldog délutánok betöltötték lelkünk.

Magunk mögött hagytuk a nyári szabadságot,

A zsivajos, vidám, pihenő világot.

 

Tanévet kezdünk, programot és munkát,

Benépesítjük az udvart s az iskolát,

Az évkezdés miatt induljunk az útra!

Üdvözöljük egymást, Isten hozott újra!

 

Zökkenjünk vissza a tudás világába,

Egyenes derékkal szálljunk be a harcba.

Szeptemberi hétfőn kezdjünk új életet,

Kívánunk mi nektek, vidám, jó tanévet!

  

 Ezennel a 2022-2023-as tanévet megnyitom!''- hangzott az iskolába hívó szó.

A továbbiakban mindannyian szemügyre vették Jimmyt, az iskola csontvázát, aki élettelenül, üreges szemmel, tehetetlenül és bután nézett az egybegyűltekre. Ezzel szemben egy ügyes tanuló csillogó szemekkel, értelmes arckifejezéssel, bátran mosolyogva integetett iskolatársainak, aki tanulás útján jó úton jár az érvényesülés felé. 

Folytatódott a tanévnyitó magyarázat: ,,Azért kell iskolába jöjjetek, hogy ne legyetek olyanok, mint Jimmy, az üreges szemű, nem halló, nem látó, semmit nem értő csontváz. Ne csak nézzünk.- lássunk is, ne csak füleljünk- halljunk is, ne csak tátogtassunk, hanem  értelmesen beszélgessünk. Gondolkodjunk, teremtsünk kapcsolatokat események és jelenségek között, éljünk teljes értékű, értékes életet! Legyünk emberek a szó legnemesebb értelmében, csillogó szemű ifjak, ígéretes jövőjű szakemberek, akik tudják irányítani saját sorsukat, sőt  talán még a világ sorsát is!  Erre való az iskolába járás! A tanulás egyetlen útja a sokoldalú, alapos fejlődésnek. Sokszor verejtékkel, máskor fáradságos munkával, gyöngyöző homlokkal, talán kínlódással tanultok!  A munka farag belőletek értékes embereket! Tanítóitok, tanáraitok segítenek nektek emberré válni! Mi nagyon bízunk bennetek! Annyira bízunk, hogy a saját sorsunkat, az  életünket szeretnénk rátok bízni a későbbiekben! Akkor, amikor majd építitek a házainkat, megjavítjátok az elromlott kazánunkat, tanítjátok a gyermekeinket vagy letörlitek a lázverejtékes homlokunkat. Embert akarunk faragni belőletek, itt az iskolában. Ez a tenév is közelebb fog benneteket juttatni a sikeres érvényesüléshez.'' - mondta az igazgató.

A továbbiakban Sárdi Szidónia tanító néni köszöntötte az előkészítős kicsiket, majd szavalatok, emlékezések, célkitűzések megfogalmazása tette széppé az ünnepséget. Az új iskolai tanév első osztályfőnöki órája következett ezután, ahol a hosszú vakáció után közelebbről is üdvözölhették egymást az osztálytársak. Eredményes, boldog tanévet, drága gyermekek!