Fejlesztő pedagógia

A második emeleten foglal helyet a fejlesztő pedagógiai terem. András Ida tanítónő véleménye:

Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban.
Némelyik hangja mély, a másiké magas.
Megint másik hangosan ciripel a telefondróton,
és aki csak tapsolni tud olyan is akad.

Margaret Martle

Ez a tevékenység hiány pótló – amire a normál oktatási rendszerben tanuló sajátos nevelési igényű tanulóknak van szükségük. A tanórai differenciált munka ellenére ugyanis tapasztaljuk, hogy vannak gyerekek, akiknek célirányos egyéni fejlesztésre van szükségük.
Nagy előrelépés a veszélyeztetett gyerekek számára az a lehetőség, hogy az olvasás – írástanulás minél korábbi fázisában személyre szabott fejlesztésben részesülhetnek. Meggyőződésem, hogy a tudatos odafigyelés és a gondok felismerése az a kulcs, amivel megtesszük az első lépést a változtatás fele.
2A lassabban, nehezebben haladó tanulók közt különbség van a:

  • tanulási nehézséggel (átmeneti jellegű)
  • tanulási akadályozottsággal (megnehezíti a normál iskolai körülmények közti fejlesztést) illetve a
  • tanulási zavarral (azon ép értelmű és érzékszervű gyerekek, akiknek az iskolai teljesítménye jelentősen elmarad az intelligenciaszintje alapján elvárható teljesítménytől) küzdők közt.

1Lényeges, hogy a tanulási zavar hátterében a tanuláshoz nélkülözhetetlenül szükséges részképességek egyenetlen fejlődése áll. Ilyenkor nem a gyermek eszével, szorgalmával van baj, hanem az írás-olvasáshoz szükséges több alapfunkció fejletlensége áll a lemaradás hátterében. Ebben az esetben a gyenge teljesítmény nem rosszaságból fakad.
Szakszerű felmérést követően a tanulási zavarral küszködő gyermekek (szülők) megsegítését szolgálja az egyénre szabott, tanulóval közösen végzett tevékenységünk.
Az iskolai évek kezdetétől célirányos, egyéni fejlesztésben részesülő tanulók többségének sikerül felzárkózni.
Munkám mottója:

megértés, elfogadás, szeretet

András Ida fejlesztő pedagógus