Beszámolók

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂȚII

PE ANUL  ȘCOLAR 2012-2013

INTRODUCERE

 Activitatea unităţii noastre, ŞCOALA GIMNAZIALĂ ORBAN BALAZS, ODORHEIU-SECUIESC – HARGHITA, s-a desfăşurat în anul şcolar 2012-2013,  sub egida promovării politicilor educaţionale ale M.Ed.N, axate în principal pe sporirea preocupărilor pentru:

- crearea şi menţionarea unei relaţii strânse cu comunitatea şi autorităţile locale, având în vedere procesul de descentralizare atât la nivel naţional, dar şi educaţional şi astfel am lucrat şi la consolidarea autonomiei şcolare;

-asigurarea calităţii în educaţie şi perfecţionarea sistemului de management al calităţii;

-formarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar, încurajarea, coordonarea şi asigurarea formării continue a personalului didactic şi didactic auxiliar prin participarea la cursurile de perfecţionare organizate de C.C.D. şi I.Ş.J. Harghita, dar şi prin pefecţionarea prin grade didactice;

-valorificarea oportunităţilor oferite de proiectele naţionale şi comunitare în vederea creării unui mediu educaţional optim în unitatea noastră;

 

  1. I.                  Date privind unitatea şcolară

 

a.)                Numărul de elevi înscrişi

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ORBAN BALAZS, ODORHEIU-SECUIESC, în anul şcolar 2012– 2013, a funcţionat cu un număr de 490 elevi încrişi.

Funcţionarea claselor pe cicluri şi nivele de studii a fost asemănător anilor precedenţi, funcţionând pe fiecare nivel câte două sau trei clase.

- Structura elevilor se prezintă astfel la începutul anului școlar:

 

 

Ciclul-pregătitoare

Nr.clase Nr.elevi/copii

2

49

Ciclul primar

Ciclul gimanzial

Nr.clase Nr.elevi/copii Nr.clase Nr.elevi/copii

9

232

8

209

 

TOTAL:490

 

 

 

 

Mișcarea elevilor   

 

Ciclul pregătitoare

Ciclul primar

Ciclul gimanzial

Plecați 1 3 1
Veniți 0 0 0
Abandon 0 0 0
Rămași 48 229 208

- Structura elevilor se prezintă astfel la începutul anului școlar

Ciclul-pregătitoare

Nr.clase Nr.elevi/copii

2

48

Ciclul primar

Ciclul gimanzial

Nr.clase Nr.elevi/copii Nr.clase Nr.elevi/copii

9

229

8

208

TOTAL:485

b.)   Absenteism : În ceea ce priveşte absenteismul avem o situaţie care se prezintă după cum urmează:

SITUATIA ABSENTELOR

LUNA

TOTAL

MOTIVATE

NEMOTIVATE

ANUL

2011-2012

2012-2013

2011-2012

2012-2013

2011-2012

2012-2013

septembrie

195

111

185

11O

10

1

octombrie

661

782

591

760

70

22

noiembrie

593

356

485

314

108

42

decembrie

694

187

599

177

95

10

Ianuarie

350

378

283

370

67

8

Februarie

1360

2495

1272

2480

88

15

Martie

1402

1252

1305

1239

97

13

Aprilie

64

417

59

390

5

27

Mai

635

769

535

756

100

13

iunie

420

380

373

366

47

14

 

TOTAL:                      6374           7127                  5687          6962           687                  165

 Pentru a obţine numărul total de absenţe nemotivate /elev sa luat în considerare numărul de elevi rămaşi la sfârşitul anului. Constatăm cu  mare plăcere că faţă de anul școlar 2011-2012 situaţia absenţelor nemotivate/elev  a scăzut  simţitor la toate nivelurile de învățământ. E un  mare succes  şi putem trage concluzia că diriginţi , toate cadrele didactice sau complăcut în a consemna abseţele în cataloage pentru  a lua măsurile care se impuneau pentru combaterea absenteismului. Este de asemenea adevărat că ne-am confruntat şi cu situaţii de dezinteres a familiei pentru şcoală, în parte datorat şi situaţiei materiale precare cu lipsa de supraveghere a unor elevi ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi nu în ultimul rând cu lipsa de educaţie a familiilor din care provin elevii cu absenţe foarte multe.

 

S-a remarcat o SCĂDERE  a absenteismului față de anii precedenți !!!!!!

 c.)Situația privind rezultatele la învățătură la șfârsitul anului școlar 2012-2013

 

Ţinând seama de particularităţile de vârstă a elevilor şi de nivelul lor de pregătire, majoritatea cadrelor didactice au încercat săşi adapteze metodele şi procedeele de aşa manieră încât fiecare elev săşi însuşească minimum de competenţe, priceperi şi deprinderi specifice profilului sau calificării.

Din raportările învățătorilor-diriginţilor la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2012-2013, situaţia privind rezultatele la învăţătură şi purtare pe clase se prezintă conform graficelor şi tabelelor din paginile următoare:

Situaţia la învăţătură Anul şcolar 2012-2013

Clasele primare:

 

Clasa Foarte bine Bine Satisfăcător
SEMESTRUL I II I II I II
I.A. 28 28 0 0 0 0
I.B. 29 29 0 0 0 0
I.C. 24 24 0 0 0 0
II.A. 19 23 7 3 1 1
II.B. 24 18 5 11 0 0
III.A. 22 19 3 6 0 0
III.B. 21 19 6 8 0 0
IV.A. 15 17 5 2 0 0
IV.B. 10 16 11 4 2 1
TOTAL

 

192

 

193

 

37

34

 

3

2

 

 

 

 

 

 Clasele I-IV

Total elevi – 229

            Promovați – 229

            Repeteți – 0

            Procent de promovabilitate– 100%

 Situaţia la învăţătură Anul şcolar 2012-2013 PE DISCIPLINE

Clasele primare:

 

DISCIPLINA LB.ȘI LIT.ROM. LB.ȘI LIT.MAGH. MATEMATICĂ
Clasa FB. B. S. FB. B. S. FB. B. S.
I.A. 26 2 0 26 2 0 28 0 0
I.B. 29 0 0 28 1 0 29 0 0
I.C. 23 1 0 24 0 0 23 1 0
II.A. 24 2 1 20 7 0 20 5 2
II.B. 24 5 0 23 6 0 23 6 0
III.A. 18 6 1 20 5 0 18 6 1
III.B. 23 4 0 20 7 0 18 9 0
IV.A. 17 1 1 17 2 0 18 1 0
IV.B. 15 5 1 17 4 0 14 6 1
TOTAL

 

199

 

26

 

4

195

35

 

0

201

34

 

4

 

 Situaţia la învăţătură pe

 Anul şcolar 2012-2013

Clasele Gimnaziale:

 

clasa

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

 
SEMESTRE I II I II I II I II I II  
V.A. 0 0 0 0 4 2 5 0 17 11  
V.B. 0 0 1 0 3 4 10 11 12 10  
VI.A. 0 0 2 0 8 2 8 8 9 9  
VI.B. 0 0 0 0 3 2 8 7 15 17  
VII.A. 0 0 1 1 8 1 10 10 8 8  
VII.B. 0 0 0 0 5 3 9 8 13 13  
VIII.A. 0 0 0 0 2 1 10 11 14 14  
VIII.B. 0 0 3 5 5 5 7 7 4 4  
TOTAL O 0 7 6 38 20 67 62 92 86

Clasele V-VIII

Total elevi – 208

            Promovați – 207

            Repetenți – 1

            Procent de promovabilitate– 99,51%.

 Situaţia la învăţătură Anul şcolar 2012-2013 PE DISCIPLINE

Clasele GIMNAZIALE:

 

CLASA/DISCIPLINA LB.ȘI LIT.ROM.
CALIFICATIVE Sub5 5     6 7 8 9 10 medii
V.A. 0 2 6 1 7 5 6 8,00
V.B. 0 1 4 4 7 5 5 8,19
VI.A. 0 5 3 4 5 10 0 7,44
VI.B. 0 1 2 5 8 9 1 7,00
VII.A. 0 4 1 6 5 8 3 7,77
VII.B. 1 3 7 6 8 4 0 7,00
VIII.A. 0 1 2 6 8 6 3 7,96
VIII.B. 0 6 4 4 3 3 1 6,80
TOTAL

 

1

23

29

36

51

50

19

7,52

 

CLASA/DISCIPLINA LB.ȘI LIT.MAGHIARĂ
CALIFICATIVE Sub5 5     6 7 8 9 10 medii
V.A. 0 0 1 1 6 11 7 8,84
V.B. 0 0 1 4 3 11 7 8,73
VI.A. 0 5 3 4 5 10 0 7,44
VI.B. 0 0 0 3 3 14 6 8,88
VII.A. 0 1 3 4 6 9 4 8,14
VII.B. 0 1 0 4 10 12 2 8,31
VIII.A. 0 0 1 0 5 8 13 9,53
VIII.B. 0 3 4 5 4 2 3 7,33
TOTAL

 

1

23

29

36

51

50

19

8,40

 

CLASA/DISCIPLINA MATEMATICĂ
CALIFICATIVE Sub5 5     6 7 8 9 10 medii
V.A. 0 7 6 3 4 6 0 6,84
V.B. 1 3 7 3 6 4 2 7,15
VI.A. 1 8 5 5 6 2 0 6,48
VI.B. 0 3 3 6 7 5 2 7,53
VII.A. 7 6 3 5 4 2 0 5,92
VII.B. 5 5 5 4 7 3 0 6,41
VIII.A. 0 4 5 2 9 5 1 7,35
VIII.B. 0 12 4 4 1 0 0 5,71
TOTAL

 

14

49

38

32

45

27

5

6,67

 

c.)    Desfăşurarea examelor de corigență în anul şcolar 2012-2013

 

(COMUNICAT din 21.05.2013 -NOTA MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE. nr. 44530/10.05.2013 cu privire la perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă în anul şcolar 2012-2013)

Pentru anul şcolar 2012-2013, perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă, stabilite în baza art. 73 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEdC nr.4925/2005, sunt: sesiunea examenului în clasele din învățământul gimnazial este 2-6 septembrie 2013.

Pe data de 3 septembrie 2013 au participat 13 elevi la examenul de corigență din disciplina matematică. În  urma examenului au obținut următoarele calificative:

CLASA NUMELE ȘI PRENUMELE NOTA FINALĂ
V.B. BÁLINT HUNOR 5,00 (CINCI)
VI.A. BALÁZSI ENIKŐ 5,00(CINICI)
VII.A. JOÓ BARNA  
  BOÉR KRISZTA 6,00(ȘASE)
  ANDRÁS ANETT 7,00(ȘAPTE)
  MAGYARI BERNADETT 5,50 (CINCI, 50/100)
  SÁNDOR KRISZTINA 5,00(CINCI)
  SZABÓ ADRIÁN 5,00(CINCI)
VII.B. BÍRÓ DÉNES 5,50 (CINCI, 50/100)
  DEBRECZI HAJNAL 7,10 (ȘAPTE 10/100)
  PERCZEL BERNADETT 5,00(CINCI)
  TÓKOS TAMÁS 6,50( ȘASE 50/100)

        Repetent din disciplinele lb. și lit.română, lb. modernă-engleză, matematică, fizică, chimie, biologie este o elevă, Debreczi Tünde din clasa a VII.B.

 

e.)Stare disciplinară

În anul școlar 2012-2013 au fost sanctionati pentru absente nemotivate si pentru comportare necorespunzătoare, un numar de 5 elevi din învățământul  gimnazial.

Elevii au fost sanctionati prin scaderea notei la purtare între 9-8. Totul s-a desfășurat în semestrul I.

La nivelul școlii se observă o scădere considerabilă a numărului de elevi sancționați pentru ciclul gimnazial ca urmare a implicării  a diriginților  în legătură cu familiile elevilor.

 

 

f.) Gradul de acoperire a normelor cu personal didactic şi gradul de acoperire cu personal didactic calificat (în specialitate şi cu pregătire psihopedagogică corespunzătoare – art. 68 din Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

 

La nivel de centru financiar, activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat cu un total   28 de  cadre didactice. Pe cicluri de învăţământ:       Pregătitoare: 2 cadre didactice

Primar :         1o cadre didactice

Gimnazial:    14 cadre didactice

Cadrele didactice sunt toate calificate, cu pregătire psihopedagogică corespunzătoare,  iar din totalul de 27, numărul celor titulari este de                 cadre.

 

g.) SIMULARE LA EVALUARE NAȚIONALĂ

SEMESTRUL I

                                               LA NIVELUL UNITĂȚII

 

VIII.A

Nr.crt

Numele

Prenumele

CNP

Lb.rom

Lb.magh

matem

1

ANDRÁS

MÁRK – TIBOR

1980312194039

5,3o

6.75

2.90

2

FARKAS

HUNOR

1981001194030

6,2o

8.30

4.10

3

FERENCZI

KRISZTINA

2981018194037

5,5o

8.85

7.00

4

FÜLÖP

ANITA – PETRA

2980727194069

8,2o

9.65

8.80

5

GÁL

PETRA

2981123194032

9,1o

9.40

8.10

6

IZSÁK

ANDREA

2980810194033

4,3o

8.75

4.50

7

KATONA

ÁGNES – IMELDA

2980626194038

3,4o

7,35

2.50

8

KOVÁCS

REBEKA – NOÉMI

2980501194056

8,oo

9.65

5.80

9

MAROSI

JUDIT

2990202194031

5,7o

8.25

4.20

10

MENYHÁRT

BOGLÁRKA

2981019194031

8,4o

9.90

4.60

11

ORBÁN

ORSOLYA

2980618194038

6,9o

9.00

4.10

12

PAP

ANDREA

2981025190432

6,3o

9.40

6.10

13

PÉTER

BOGLÁRKA

2980427194041

4,8o

8.00

4.50

14

RÁCZ

BOTOND

1980303194044

2,7o

8.35

3.60

15

RÓZSA

REBEKA

2980122142610

5,6o

9.70

3.50

16

SZIGYÁRTÓ

EMŐKE

2981009194034

6,9o

9.20

4.20

17

SZÁLASY

ANITA

2980608194059

6,9o

9.05

5.00

18

SÁNDOR

DÁVID

1980302194033

6,2o

8.65

4.60

19

SÁNDOR

KRISZTIÁN – LAJOS

1980729194038

5,9o

8.50

5.90

20

SÁNDOR

BIBORKA

2990727194032

8,7o

9.30

7.00

21

THAMÓ

LÉDA – ENIKŐ

2981115194032

5,2o

9.40

4.60

22

TORNAI

SZILÁRD

1980301194030

6,oo

9.20

5.60

23

TRINFA

BOTOND

1980929194043

8,4o

9.20

8.20

24

VARGA

TAMÁS

1981205194047

7,oo

9.35

8.60

25

VARGA

ANDREA

2980522194033

9,4o

8.50

6.50

26

VERESTOY

BEÁTA

2980216194038

8,oo

9.10

5.10

                                                                                                         6.50      8.85            5.36

VIII.B

Nr.crt

Numele

Prenumele

CNP

lb.rom lb.magh matem

1

ASZTALOS

REKA

2980402194081

6,20

6.75

2

BALÁZSI

ATTILA

1980212194051

6.00

6.55

2.00

3

BARTALIS

DÉNES – JÁNOS

1980715194058

4.20

6.65

2.10

4

BERKECI – LUKÁCS

TÜNDE

2980810194041

3.30

6.70

4.40

5

BIRÓ

ENIKŐ

2980120194033

7.50

8.85

6.50

6

BÁLINT

BARNA

1971222194051

3.80

7.07

2.00

7

BÁLINT

ZSOLT

1980628194066

4.20

7.15

4.00

8

BÖZÖDI

TAMÁS

1980707194031

7.00

8.50

3.20

9

DEMETER

SÁNDOR

1980830194032

6.30

7.55

3.20

10

DÁNIEL

HENRIETTA

2981216194047

3.00

6.70

2.20

11

FELEKI

BOGLÁRKA

2981025194042

7.60

9.50

4.00

12

FERENCZI

SZABOLCS – NORBERT

1981221194100

2.60

5.35

2.50

13

GERGELY

AMANDA

2980614194053

7.00

7.60

2.90

14

JAKOCS

SZABOLCS

1981014194034

5.30

6.25

2.70

15

JÓZSA

ANDREA

2980905194035

7.50

8.15

1.70

16

MÁRTON

KINGA

2980421194037

7.70

9.35

2.40

17

MÁTHÉ

KATALIN

2980720194035

7.00

8.05

2.10

18

PÁLFFY

TAMÁS

1980907194055

4.00

6.55

2.00

19

SIMÓ

SÁNDOR

1970814194050

3.20

5.20

1.90

20

TÓKOS

ELŐD

1980201194053

3.80

8.65

4.20

21

VERES

TIMEA – KATA

2981114194048

7.70

    9.10

5.00

5.47    7.44  3.15

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

 

  1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
VIII.A. 0 1 1 2 6 7 1 6 2 0
VIII.B. 0 1 5 3 1 3 8 0 0 0
  0 2 6 5 7 10 9 6 2 0

Procent de promovabilitate: 72,34%

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

 

  1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
VIII.A. 0 0 0 0 0 1 1 9 15 0
VIII.B. 0 0 0 0 2 7 4 5 3 0
  0 0 0 0 2 8 5 14 18 0

Procent de promovabilitate: 10o%

MATEMATICĂ

 

  1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
VIII.A. 0 2 2 9 5 2 2 4 0 0
VIII.B. 2 10 2 4 1 1 0 0 0 0
  2 12 4 13 6 3 2 4 0 0

Unitatea de învăţământ

Disciplina

Nr. elevi

Prezenţi

10-9

8.99-7

6.99-5

Şcoala Gimnazială Orbán Balázs Odorheiu Secuiesc lb. lit. română 47

47

2

15

17

  lb. lit. maghiară 47

47

18

19

10

  Matematică 47

46

0

6

9

 

sub 5

Procent de promovabilitate [%]

13

72,34

0

100

31

32,60

SIMULARE SEM.II. LA NIVEL NAȚIONAL

VIII.A

Nr.crt

Numele

Prenumele

CNP

Lb.rom

Lb.magh

matem

1

ANDRÁS

MÁRK – TIBOR

1980312194039

5,5o

6.00

4,00

2

FARKAS

HUNOR

1981001194030

4,6o

7.65

2.80

3

FERENCZI

KRISZTINA

2981018194037

6,3o

8.90

7.80

4

FÜLÖP

ANITA – PETRA

2980727194069

8,0o

9.00

9.20

5

GÁL

PETRA

2981123194032

7,2o

8.67

9.50

6

IZSÁK

ANDREA

2980810194033

6,00

8.35

4.50

7

KATONA

ÁGNES – IMELDA

2980626194038

4,5o

7,35

2.90

8

KOVÁCS

REBEKA – NOÉMI

2980501194056

7,9o

8.50

8.30

9

MAROSI

JUDIT

2990202194031

5,3o

6.86

4.60

10

MENYHÁRT

BOGLÁRKA

2981019194031

7,2o

8.53

3.50

11

ORBÁN

ORSOLYA

2980618194038

6,5o

7.45

5.80

12

PAP

ANDREA

2981025190432

7,3o

7.75

7.00

13

PÉTER

BOGLÁRKA

2980427194041

5,0o

8.15

3.00

14

RÁCZ

BOTOND

1980303194044

3,0o

5.20

1.50

15

RÓZSA

REBEKA

2980122142610

4,6o

8.12

5.60

16

SZIGYÁRTÓ

EMŐKE

2981009194034

5,8o

7.86

5.70

17

SZÁLASY

ANITA

2980608194059

7,4o

7.92

4.30

18

SÁNDOR

DÁVID

1980302194033

6,7o

7.51

6.20

19

SÁNDOR

KRISZTIÁN – LAJOS

1980729194038

5,0o

7.10

6.70

20

SÁNDOR

BIBORKA

2990727194032

7,7o

9.50

7.30

21

THAMÓ

LÉDA – ENIKŐ

2981115194032

6,5o

9.12

6.80

22

TORNAI

SZILÁRD

1980301194030

6,4o

7.83

6.00

23

TRINFA

BOTOND

1980929194043

6,2o

8.35

8.60

24

VARGA

TAMÁS

1981205194047

5,5o

7.21

8.50

25

VARGA

ANDREA

2980522194033

8,0o

8.42

6.90

26

VERESTOY

BEÁTA

2980216194038

8,9o

8.70

4.80

                                                                                                         6.26      7.92            5.8

VIII.B

Nr.crt

Numele

Prenumele

CNP

lb.rom lb.magh matem

1

ASZTALOS

REKA

2980402194081

2,3o

7.20

2,50

2

BALÁZSI

ATTILA

1980212194051

2.00

6.50

2.00

3

BARTALIS

DÉNES – JÁNOS

1980715194058

1.20

5.00

1.40

4

BERKECI – LUKÁCS

TÜNDE

2980810194041

1.90

5.00

2.10

5

BIRÓ

ENIKŐ

2980120194033

6.70

8,92

5.30

6

BÁLINT

BARNA

1971222194051

2.30

5.35

1.40

7

BÁLINT

ZSOLT

1980628194066

1.60

4.65

2.10

8

BÖZÖDI

TAMÁS

1980707194031

3.70

7.15

3.80

9

DEMETER

SÁNDOR

1980830194032

2.20

5.80

1.70

10

DÁNIEL

HENRIETTA

2981216194047

3.00

6.65

3.00

11

FELEKI

BOGLÁRKA

2981025194042

3.00

8.81

6.50

12

FERENCZI

SZABOLCS – NORBERT

1981221194100

—–

——-

13

GERGELY

AMANDA

2980614194053

5.00

7.72

3.50

14

JAKOCS

SZABOLCS

1981014194034

—–

—-

—-

15

JÓZSA

ANDREA

2980905194035

3.00

7.40

2.40

16

MÁRTON

KINGA

2980421194037

4.40

7.60

2.40

17

MÁTHÉ

KATALIN

2980720194035

1.00

6.75

2.00

18

PÁLFFY

TAMÁS

1980907194055

1.80

4.90

1.50

19

SIMÓ

SÁNDOR

1970814194050

1.30

5.70

1.50

20

TÓKOS

ELŐD

1980201194053

5.00

6.62

5.60

21

VERES

TIMEA – KATA

2981114194048

4.60

    8.05

2.80

2,86           6,61    2,8

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

 

 

 

  1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
VIII.A. 0 0 1 3 6 7 6 3 0 0
VIII.B. 5 8 3 0 2 1 0 0 0 0
  5 8 4 3 8 8 6 3 0 0

 

 

 

Procent de promovabilitate: 55,55%

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

 

  1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
VIII.A. 0 0 0 0 1 2 10 10 3 0
VIII.B. 0 0 0 2 5 4 5 3 0 0
  0 0 0 2 6 6 15 13 3 0

Procent de promovabilitate: 95,55%

MATEMATICĂ

 

  1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
VIII.A. 1 2 2 5 3 5 3 3 2 0
VIII.B. 5 8 3 0 2 1 0 0 0 0
  6 10 5 5 5 6 3 3 2 0

Procent de promovabilitate: 42,22%

Unitatea de învăţământ

Clasa

Disciplina

Nr. elevi

Prezenţi

10-9

8.99-7

6.99-5

sub 5

Şcoala Generală Orbán Balázs Odorheiu Secuiesc VIII lb. lit. română 47

45

0

9

16

20

    lb. lit. maghiară

47

45

3

28

12

2

    matematică

47

45

2

6

11

26

 

Procent de promovabilitate [%]

 
 

55,55555556

 
 

95,55555556

 
 

42,22222222

 

 

CONCLUZII LA DISCIPLINE PE SEMESTRE

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

 

 

VIII.A

 

VIII.A 1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
SEM.I. 0 1 1 2 6 7 1 6 2 0
SEM.II. 0 0 1 3 6 7 6 3 0 0
TOTAL 0 1 2 5 12 14 7 9 2 0

    VIII.B

VIII.B 1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
SEM.I 0 1 5 3 1 3 8 0 0 0
SEM.II. 5 8 3 0 2 1 0 0 0 0
TOTAL 5 9 8 3 3 4 8 0 0 0

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

 

VIII.A 1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
SEM.I. 0 0 0 0 0 1 1 9 15 0
SEM.II 0 0 0 0 1 2 10 10 3 0
  0 0 0 0 1 3 11 19 18 0

 

VIII.B 1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
SEM.I. 0 0 0 0 2 7 4 5 3 0
SEM.II 0 0 0 2 5 4 5 3 0 0
TOTAL 0 0 0 2 7 11 9 8 3 0

        MATEMATICA

VIII.A 1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
SEM.I 0 2 2 9 5 2 2 4 0 0
SEM.II. 1 2 2 5 3 5 3 3 2 0
  1 4 4 14 8 7 5 7 2 0
VIII.B 1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
SEM.I. 2 10 2 4 1 1 0 0 0 0
SEM.II 5 8 3 0 2 1 0 0 0 0
  7 18 8 4 3 2 0 0 0 0

               CONCLUZIILE  SIMULĂRII DE EVALUARE NAȚIONALĂ

În urma rezultatelor obținute de elevii claselor a VIII-a, profesorii de specialitate, Zakariás Enikő, Circeanu Claudia (lb.romănâ), Hajdó Noémi, Magyarosi Dénes (lb. maghiară), Nagy Jenő  (matematică) au constatat următoarele:

LB.ROMÂNĂ:

-elevii întâmpină greutăți în receptarea textelor la prima vedere, deoarece termenii folosiți sunt inaccesibili pentru cei care aparțin minorităților,

-rezolvă cu mai multă ușurință subiectele din domeniul limbii române,

- au dificultăți în alcătuirea compunerilor pentru că limbajul lor este sărăcăcios,

-probleme sunt în unitatea compoziției și în coerența textului,

MATEMATICĂ:

-elevii mai slabi la învățătură au întâmpinat dificultăți la rezolvarea anumite probleme, în special la ultimele, iar elevii cu rezultatele mai bune la învățătură le-au rezolvat cu ușurință, greșind doar la calcule. În ciuda acestui fapt rezultatele au fost slabe.

LB.MAGHIARĂ:

-rezultatele au fost foarte bune, elevii au rezolvat cu ușurință testele.

 

Pentru remediereaa situației, profesorii de specialitate vor lua următoarele măsuri:

-rezolvarea a căt mai multe texte la prima vedere,

-organizarea de ore suplimentare

-elevii vor primi multe teme pentru acasă care vor fi corectate și discutate în clasă

 

EVALUARE NAȚIONALĂ

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI EVALUĂRII NAŢIONALE 2013  LA NIVELUL UNITĂȚII ȘCOLARE

 

În  anul şcolar 2012-2013, Evaluarea Naţională a elevilor clasei a VIII-a s-a desfăşurat în concordanţă cu O.M.E.C.T.S. nr. 4801/31.08.2010, respectându-se  Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi procedurile elaborate de M.E.C.T.S.

N-am avut nereguli semnalate și sancțiuni aplicate.

 

Analiza rezultatelor obținute de absolvenții unității școlare:

 

Date statistice:

 

Limba şi literatura română:

 

Nr.elevi înscriși Nr.elevi prezenți Nr.elevi absenți Nr.note sub 5 Nr.note 5-5,99 Nr.note 6-6,99 Nr.note 7-7,99 Nr.note 8-8,99 Nr.note 9-9,99 Nr.note 10
47 47 0 18 7 3 11 5 3 0

 

 

 

Limba şi literatura maghiară:

 

 

Nr.elevi înscriși Nr.elevi prezenți Nr.elevi absenți Nr.note sub 5 Nr.note 5-5,99 Nr.note 6-6,99 Nr.note 7-7,99 Nr.note 8-8,99 Nr.note 9-9,99 Nr.note 10
47 47 0 4 3 5 4 13 18 0

Matematică:

 

Nr.elevi înscriși Nr.elevi prezenți Nr.elevi absenți Nr.note sub 5 Nr.note 5-5,99 Nr.note 6-6,99 Nr.note 7-7,99 Nr.note 8-8,99 Nr.note 9-9,99 Nr.note 10
47 47 0 16 8 2 4 8 9 0

 

 

În procente de promovabilitate, pe discipline, situaţia. se prezintă astfel:

 

- limba şi literatura română – 61,70%

- limba şi literatura maghiară-91,48%

- matematică – 65,95%.

 

 

 

Observaţii privind situaţiile statistice:

1) Mediile peste 5, în procent de peste 61% la disciplina limba şi literatura  română şi de peste 91% la limba și literatura maghiară, 65% la  matematică sunt reale, reflectând nivelul de pregătire al elevilor şi se încadrează în  procentele de promovare pe ţară. Rezultatele ar fi putut fi mai bune dacă toţi factorii implicaţi, în primul rând elevii şi  în al doilea rând, părinţii, ar fi conlucrat mai eficient în pregătirea Evaluării Naţionale.

2)Analizându-se rezultatele sub aspectul calităţii, se observă că predomină notele între 6 şi 8, iar ponderea notelor mari (între 8-9.99) este relativ scăzută, cu precădere la disciplina

limba și literature română și matematică.

 

NU AM AVUT CONTESTAȚII.

 

ANALIZĂ SWOT – Evaluarea Naţională a elevilor clasei a VIII-a

Puncte tari

• Desfăşurarea evaluării după încheierea anului şcolar.

• Subiectele propuse pentru evaluare fac parte din programele şcolare.

• Elevii au avut la dispoziţie modele de subiecte, iar în cadrul pregătirii suplimentare

realizate în şcoli, după grafice coerente, elevii s–au familiarizat cu structura acestora.

• Pe ansamblu, subiectele au avut un grad mediu de dificultate, iar baremele de notare

au fost elaborate în sprijinul elevului.

• Accesibilitatea baremelor, în principiu, a permis obţinerea cu uşurinţă a notei cinci.

• Elevii se pot evalua  folosind baremul de notare.

• Există posibilitatea uniformizării notării care va impune, în viitor, egalitatea de şanse

între toţi candidaţii la admiterea în liceu, indiferent de şcoala din care provin.

Puncte slabe

 

• Existenţa unei programe pentru evaluarea naţională, complementară celei şcolare.

• Nivelul slab de pregătire al elevilor cauzat de interesul scăzut al elevilor faţă de

învăţătură şi condiţiile socio-economice precare  ale părinţilor.

Oportunităţi

 

• Nivelul subiectelor din test este mediu, iar baremul de notare permite, relativ uşor,

obţinerea unui rezultat bun.

• Testele oferă profesorului posibilitatea de a îndruma elevii în rezolvarea subiectelor

diferenţiat, în funcţie de interesul şi capacităţile individuale ale acestora.

• Cunoaşterea modelului de  subiecte permite familiarizarea elevilor cu acesta şi îi

ajută în găsirea unor soluţii pentru rezolvarea în timpul alocat.

• Evaluarea Naţională permite o evaluare standard, la nivel naţional, pentru toţi elevii

clasei a VIII-a.

Ameninţări

 

• Elevii (şi nu numai) riscă să devină superficiali în abordarea unor teme din programa

şcolară care nu se regăsesc în programa pentru  evaluarea naţională.

• Profesorii insistă mai mult asupra temelor din programa de evaluare, în defavoarea

unor teme din programa şcolară.

 

 Propuneri pentru  optimizarea activităților specific de pregătire a elevilor pentru exameul de Evaluare Natională:

 

- întocmirea planului de măsuri pentru remedierea unor deficienţe apărute pe parcursul traseului predare – învăţare(meditatii individuale sau in grup);
– atragerea familiilor într-un parteneriat educaţional eficient;

 

Propuneri concrete de modificare a metodologiei specifice:

 

Metoda folosită este foarte bună, in schimb gradul de
dificultate al exercițiilor să fie mediu, iar ambiguitatea răspunsurilor să fie evitată.

 

ADMITERE:

DATE STATISTICE DE LA ANUL 2008-

 

Anul EV. Nr.elevilor                        ȘCOLI ÎN CARE AU FOST ADMIȘI
Tamási Áron Benedek Elek Eötvös József Kós Károly Bányai János Baczkamadarasi Marin Preda Más megye/varos Palló Imre
2008-2009 58 12 6 12 10 12 5   0 1
2009-2010 60 22 5 8 7 8 8   0 2
2010-2011 55 11 4 9 13 10 6   1 1
2011-2012 54 12 6 8 8 8 6 3 1 2

 

 

  1. II.               Management strategic
    1. 1.      Program managerial:

La începutul anului şcolar şi la începutul semestrelor I/II  au fost implementate programul managerial anual şi semestrial, prin care s-au stabilit termeni şi metode de lucru, care au fost urmărite pe tot parcursul anului şcolar. Prin acest program, am asigurat funcţionarea tuturor compartimentelor, am stabilit normele de conducere, am delegat anumite responsabilităţi anumitor persoane. Am întocmit documenetele curriculare, am studiat şi am aplicat actele legislative emise, am asigurat aplicare planului de învăţământ, a programelor şcolare în bune condiţiuni şi am exercitat atribuţia decizională a managerului unei unităţi de învăţământ. Am coordonat întreaga conducere a unităţii, am emis decizii şi note de serviciu, am asigurat un climat de muncă eficientă.

 

2.Planul strategic de dezvoltare al unităţii de învăţământ preuniversitar de stat

Planul strategic de dezvoltare al unităţii de învăţământ a fost implementat pentru perioada 2011-2015, iar acest plan se axează pe următoarele componente:

a.)    perfecţionarea managementului şcolii;

b.)   valorificarea oportunităţilor oferite de proiectele naţionale şi comunitare în vederea creării unui mediu educaţional optim în unitatea noastră (realizarea investiţiilor în derulare)

c.)    extinderea ofertei educaţionale

d.)   perfecţionarea cadrelor didactice

Din aceste componente în anul şcolar 2012-2013 s-a axat în principal pe punctele a.), b.), d.), principalele preocupări ale managerului fiind realizarea investiţiilor şi perfecţionarea calităţii educaţiei din unitate.

 

                 3.Documentele de organizare managerială:

Cum am mai menţionat la începutul anului şcolar şi la începutul semestrelor  au fost implementate programul managerial anual şi semestrial, prin care s-au stabilit termeni şi metode de lucru, care au fost urmărite pe tot parcursul semestrului.

La începutul anului au fost alese membrii comisiilor şi catedrelor la nivel de unitate, care conform termenelor stabilite, au întocmit planurile anuale şi semestriale conform cărora au activat pe tot parcursul semestrului.

La toate disciplinele de învăţământ au fost întocmite proiectările didactice, conform cu cerinţele actuale, moderne ale învăţământului. Proiectele didactice respectă forma şi structura solicitată, au fost verificate şi contrasemnate de mine şi aplicate în activitatea şcolii. Unele proiecte au fost bine realizate, iar altele au avut şi lipsuri, dar pe parcursul semestrului  au fost corectate.

 

  1. III.           Management operaţional

1. Politica de personal:

Cum am mai amintit, în anul şcolar 2012-2013 am avut o stabilitate la nivelul centrului financiar din punctul de vedere al personalului, şi încadrarea acestora s-a desfăşurat conform legilor şi normativelor în vigoare. Ca urmare a absolvirii unor forme de învăţământ şi perfecţionări de către unii colegi, aceştia au fost reîncadraţi la începutul anului. Sarcinile au fost distribuite la începutul anului şcolar, au fost emise decizii de numire, de distribuire a responsabilităţilor şi sarcinilor. Relaţiile interumane au funcţionat fără probleme, la baza căreia a stat respectul reciproc între conducere şi angajaţi, angajaţi şi angajaţi.

 

2. Stilul de conducere şi climatul de muncă din şcoală.

Ca manager, director-director adjunct  al şcolii, cum am mai menţionat, cred că în anul şcolar 2012-2013, am desfăşurat o activitate echilibrată, cu rezultate bune, asigurând conducerii unităţii eficienţă şi calitate. Am asigurat funcţionarea tuturor compartimentelor, am stabilit normele de conducere, am delegat anumite responsabilităţi anumitor persoane şi am reactualizat periodic baza de date a şcolii. Am întocmit documenetele curriculare, am studiat şi am aplicat actele legislative emise, am asigurat aplicare planului de învăţământ, a programelor şcolare în bune condiţii şi am exercitat atribuţia decizională a managerului unei unităţi de învăţământ. Am coordonat întreaga conducere a unităţii, am emis decizii şi note de serviciu, am asigurat un climat de muncă eficientă, şi am rezolvat prin negociere micile conflicte ivite în şcoală. Am sprijinit iniţiativa colagiilor, am stimulat creativitatea şi am asigurat calitatea educaţiei furnizate de şcoală.

 

3. Modul de funcţionare a structurilor de conducere, delegarea de sarcini

Cu ocazia primei şedinţe a Consiliului Profesoral la începutul anului şcolar, au fost alese membii Consiliului de Administraţie, în care erau reprezentaţi cadrele didactice, părinţii şi membrii autorităţii locale, fiind implementat programul de lucru al acesteia, care, pe baza acestui program s-a întrunit lunar şi a contribuit decisiv la conducerea unităţii de învăţământ. Directorul împreună cu C.A. a delegat sarcinile şi a asigurat buna desfăşurarea a procesului instructiv educaţional pe tot parcursul anului şcolar.

 

4. Activitatea de îndrumare şi control:

            a) asistenţe la ore efectuate de către directorul și directorul adjunct al unităţii de învăţământ

Pe baza unui plan anual, pe parcursul anului şcolar am efectuat mai multe asistenţe la ore, fiecare cadru didactic a fost inspectat de două ori într-un semestru. În urma acestor asistenţe în colaborare cu cadrele didactice au fost analizate activităţile şi eventul corelate lipsurile care s-au observat.

            b) controlul actelor/documentelor şcolare şi arhivarea acestora

            Au fost respectate toate termenele stabilite la început de an şcolar şi semestru pentru întocmirea documentelor şcolare, şi cu ocazia asistenţelor la ore, aceste documente au fost permanent cerificate. Aceste documente au fost predate către conducerea unităţii şi arhivate.

 

5. Respectarea normelor PSI şi de protecţie a muncii

La începutul anului şcolar au fost nominalizate persoanele responsabile PSI şi protecţia muncii, care au elaborat planul de activitate, au instruit tot personalul din unitate şi au întocmit documentele necesare. Au verificat periodic dotările specifice ale unităţii şi au atenţionat direcţiunea referitoare la unele lipsuri. În urma unor controale efectuate de ISU Miercurea -Ciuc nu s-au constatat nereguli referitoare la documentaţia necesară, lipsurile care s-au observat, se datorează stării actuale ale imobilelor, care în urma investiţiilor  se vor rezolva.

  1. IV.           Managementul evaluării

 

a) preocuparea conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar de stat pentru evaluarea corectă, sistematică a elevilor de către cadrele didactice în procesul instructiv-educativ

            Pe tot parcursul semestrului s-a procedat la evaluarea sistematică şi corectă a elevilor în procesul instructiv educativ. Directorul-directorul adjunct al unităţii, împreună cu responsabilul educativ au verificat această evaluare şi notare, atenţionând cadrele didactice unde s-au constatat unele lipsuri. Se poate afirma, că pe toată durata semestrului evaluarea şi notarea elevilor s-a realizat sistematic şi ritmic.

 

            b) respectarea criteriilor de evaluare a personalului

La începutul anului şcolar toate cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, au primit fişele operaţionalizate ale postului, iar pe parcursul semestrului au urmărit respectarea sarcinilor şi responsabilităţilor primite.

 

V.Managementul Comunicării  instituţionale

 

1.  Fluxul informaţional între unitatea şcolară şi IŞJ, MECTS, autorităţi locale

În anul şcolar 2012 -2013 am încercat să asigur o bună comunicare cu toţi superiorii ierarhici. Am fost disponibil la solicitările lor, am întocmit şi am transmis la timp documenentele solicitate de I.Ş.J,  de inspectorii şcolari, MECTS şi de CONSILIUL LOCAL. Informaţiile venite din partea acestora au ajuns în timp util la destinatari şi au fost dezbătute în cadrul consiliilor şi comisilor toate solicitările şi aplicate majoritatea acestora.

2. Colaborarea cu Consiliul Local

A fost o colaborare eficientă şi calitativă, în urma căreia s-au rezolvat majoritatea problemelor ivite. Probleme au fost şi există şi în continuare datorită aspectului financiar. Totuşi putem spune că tot timpul am fost la curent cu măsurile luate de autorităţiile locale şi Consiliul ne sprijină în demersurile noastre, bineînţeles în cadrul posibilităţilor sale.

3.RELAȚIA CU SINDICATUL

 

In scoala noastra activeaza FSLI, lider fiind domnul Kecseti Csaba, care a militat pentru drepturile noastre, s-a implicat pentru crearea unor conditii optime de munca.

 

  Pregătire profesională

 

Participarea la întâlniri de lucru, seminarii, simpozioane etc. organizate la nivel local, naţional şi internaţional

 

În anul şcolar 2012-2013, ca director de unitate am participat la toate întâlnirile de lucru organizate de ISJ  şi împreună cu cadrele didactice am fost prezenţi la întâlnirile de lucru organizate cu ocazia zilelor metodice.

 

Asigurarea formării continue a personalului didactic, propunerea/ facilitarea modului de participare la forme de perfecţionare / formare

           In cursul semestrului 6 cadrele didactice au urmărit dezvoltarea lor profesională prin grade didactice în urma căreia 1 cadru didactic s-a înscris la gradul didactic I sesiunea 2o14-2016, 3 cadre didactice au participat la examenul de colocviu pentru grad did.I., sesiunea 2013-2015,  în sesiunea 2011- 2013 1 cadru didactic a obţinut  gradul didactic I, iar pentru  sesiunea 2012-2014 grad didactic I 1 cadru didactica predat lucrarea de științifică și metodică.  1 cadru didactic pentru gradul didactic definitivat a fost admis.

Totodată toate cadrele didactice s-au prezentat la diverse forme de perfecţionare.

 

 

BIBLIOTECA ȘCOLARĂ 

Datorită faptului că nu exista bibliotecar, de administrarea fondului de carte al școlii noastre s-a  ocupat doamna administrator patrimoniu, Nagy Maria.

 

 

 

 

 

 Observaţii, propuneri

Cred,și știu că şi anul şcolar 2012-2013 a adus unele schimbări pozitive în viaţa unităţii. Activitatea şcolii o apreciez una bună spre foarte bună, împeună cu lipsurile care există, dar pe care sperăm că vom reuşi să eliminăm în viitor.

 

 

 

A 2012/2013-es tanév értékelése

I.FÉLÉV

Bevezető

A bölcs pedagógusnak olyannak kell lenni, aki segít, utat mutat, aki megnyugtat, aki keresi az értékek felé vezető utat. A bölcs tantestületnek kell olyan fészket teremteni és kibélelni, ahol a kimerült kolléga vigasztalást nyer, ahol biztatást kap és ad. Az óráról örömmel, bánattal a tanáriba érkező kollégának sokszor szüksége van a többiek biztatására, segítőkész gondolataira.A külső körülmények, a felzaklatott mindennapok, a változások, sokszor feszültséget,türelmetlenséget, bizalmatlanságot hoztak életünkbe. A 2012-es év tartogatot bizonytalanságot, néha úgy éreztük, hogy kilátástalan az oktatás helyzete. A jövőbeli fenntartóváltás még nem látható kihívása és a törvényi változások ránk váró feladatai nehéz munkát jelentettek még ebben az évben. Minden erőnkkel azon voltunk, hogy a tanítói, tanári munkánk során ez ne legyen érezhető. Iskolánk a kitűzött feladatokat, programokat, versenyeket megvalósította. A programok, versenyek sokasága, színessége a tanulóknak és a kollégáknak is nagy feladatot és örömet okozott.

Köszönet a kollégáknak a programok, versenyek megszervezéséért, lebonyolításáért, a felkészítésért, a tanulók érdekében önként vállalt munkáért. Köszönet minden kollégának a tanításon és a tanításon kívül végzett munkájukért! Köszönet a feladatok pontos teljesítéséért, a kitartó munkáért! Köszönet a kollégáknak az együttgondolkodó, egymást segítő munkájukért!

Tisztelettel köszönjük a kollégák túlmunkában nyújtott teljesítményét, segítségét!

Statisztikai adatok:

a. Létszámadatok

Az ORBÁN BALÁZS ÁLTALÁNOS ISKOLA 490 tanulóval kezdte a tanévet a következő besorolás szerint:

Előkészítő osztályok I – IV osztályok V – VIII osztályok
Oszt. száma Tanuló létszám Oszt. száma Tanuló létszám Oszt. száma Tanuló létszám
2 49 9 232 8 209

b. Tanuló mozgás

Előkészítő osztályok I – IV osztályok V – VIII osztályok
Elment 1 0 1
Jött 0 0 0
Maradt 48 232 208

c. Hiányzások

Az iskolai hiányzás létező probléma, csökkentése egyértelműen fontos. A statisztika alapján a kisebb gyerekekné ritka, nagyobb arányban a serdülők esetében fordul elő. Kialakulásában a családnak, a szülőknek, a gyerekeknek/serdülőknek és iskolának egyaránt szerepük van. De bátran kijelenthetjük, hogy a hiányzások száma az előző évekhez viszonyítva csökken.

I. félévi hiányzások számokban

Hónapok Összhiányzás Igazolt hiányzás Igazolatlan hiányzás
Szeptember 195 185 10
Október 661 591 70
November 593 485 108
December 694 599 95

d. Tanulmányi eredmények

A tanulók értékelése a pedagógiai munka egyik legfontosabb része. Az értékelés állandóan jelen van, áthatja az egész iskolai életet, szűken értelmezve pedig, a tanulók teljesítményeit méri, ellenőrzi, ezáltal jelzést ad a további tennivalókra.
Az értékelés elsődleges céljai közül legfontosabbnak tartjuk a motiválást, a megerősítést, az önértékelés kialakítását. Az értékelés legtöbbször eszköz, nem cél. Különbséget kell tenni az értékelés és minősítés között. Az iskolai értékelési rendszer kiterjed a tanulók magatartására, szorgalmára, az ismeretek, készségek elsajátítási szintjére, a fejlődésre egy korábbi szinthez képest.
Az életkori sajátosságokkal változhat annak módja. A kisiskolás korban a motiváló hatás erősebb, később a követelményekhez való viszonyítás dominál. A tanulók értékelése legyen tárgyilagos, és objektív, következetes és felelősségteljes, folyamatos és rendszeres, szakszerű, sokszínű és ösztönző hatású. Az értékelés tehát visszajelzés arra, mit kell javítanunk, a tanulók fejlesztésében
Iskolánk alkalmazza mind a kritérium orientált,( követelményekhez viszonyított) mind a normára irányuló értékelési módokat.( országos, vagy nagyobb területen végzett eredményekhez viszonyított.

Elemi osztályok tanulmányi értékelése:

Gimnáziumi osztályok tanulmányi eredményei:

e. Országos felmérés VIII. osztályosok számára

Román nyelv és irodalom eredmények

Magyar nyelv és irodalom eredmények

Matematika eredmények