Ani bejegyzései

Szerző: Bejegyzés időpontja:

EUFÓNIA KULTURÁLIS EGYESÜLET

a) Az Egyesület alapítása

Az 199o-as években iskolánkban komoly zenei tevékenység zajlott, amelyet az akkori zenetanár: Bán Miklós vezetett. A tanár úr működtetett egy gyermek dalegyletet, amely már akkor az Eufónia névre hallgatott. A dalegylet sok helyen szerepelt és számos diákot vont be a zenei életbe. Felvetődött egy egyesület létesítésének a szükségessége, amely a kulturális tevékenységeket összefogja, segíti és irányítja.
199o január 27-én tartott Tanári Tanácsülésen elfogadták az Egyesület létrehozásának a tervét,feldolgozták a működési szabályzatot és megválasztották a 21 személyből álló vezetőséget és tagságot. Az Egyesület elnöke Máthé András, az iskola igazgatója lett, alelnökei: Bán Miklós, Gedő Lajos és Józsa Katalin voltak. Iskolánk mai tanárai közül alapító tag volt még Nagy Jenő és Szász -Köpeczi István.
Az Eufónia bírósági bejegyzése 1993 március 8-ra időzítődik, ezt megelőzvén az Egyesület működési engedélyt kapott a Megyei Kulturális Felügyelőségtől is.
Napjainkban az Eufónia egyesület elnöke: Gábos Anna, az iskola igazgatója, kuratórium tagok: Nagy Jenő, Szász K. István, Kovács Mária, Imre Ibolya, Kuti László, cenzora Nagy Mária és könyvelője Koffol Emese.

Folytatás

Szerző: Bejegyzés időpontja:

Orbán Balázs varázskert

2o13-ban nyyertünk egy második pályázatot: ,,Orbán Balázs  varázskert ‘ címmel.

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány 2006-ban indította  közös adományi programját, amely a gyerekek és az ifjúság bevonását ösztönözte a városi zöldövezetek fásítását és rendezését célzó projektekben.

A Városi zöldövezet keretén belül olyan projektek kaphattak támogatást, amelyekben nem kormányzati szervezetek különböző intézmények együttműködésével városi zöldövezetek létesítését vagy rehabilitációját tűzték ki célul a helyi közösségek bevonásával, különböző ökológiai nevelés jellegű tevékenységeken keresztül.

Folytatás

Szerző: Bejegyzés időpontja:

Pályázat

2o12-ben nyertünk egy pályázatot: ,, Egy szebb és tisztább környezetért’ címmel.

A pályázat kiírója a székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal volt, aki a 3o5/2oo5-ös törvény alapján vissza nem térítendő finanszírozással környezetvédelmi projekteket támogatott.

A pályázat kedvezményezettei az iskola  tanulói voltak, akik aktívan részt vettek a projekt lebonyolításában. A pályázat célja volt egyrészt egy iskolakert területi rendezésének az elindítása, másrészt szeptember 23-án a Tisztaság Világnapjának megünneplése. Az iskola mellett volt egy közel 7oom ² -es terület, ahol ciheres -bokros állapot uralkodott, sok hulladékkal, szeméttel és ki nem használt hellyel.

Folytatás

Szerző: Bejegyzés időpontja:

Dalos madár, kis pacsirta népdalének verseny

HarmDALOS MADÁR, KIS PACSIRTA- NÉPDALVETÉLKEDŐ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A gyermek lelkének van egy hatalmas területe, amelyet csak a zene tud megközelíteni, mondja Kodály Zoltán, hiszen a zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér. Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol ének volt az alapja. A hangszer kevesek, kiváltságosak dolga…az emberi hang, a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb hangszer lehet.
Az ének-zene nélkülözhetetlen az anyanyelvi nevelésben, talán azzal van a legszorosabb kapcsolatban. Kallós Zoli bácsi szavaival élve:

addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk.

Folytatás

Szerző: Bejegyzés időpontja:

Ilyést égettek a diákok

A farsang farkát ünnepelte a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola. A télbúcsúztató, tavaszköszöntő rendezvényük fő mozzanata az Ilyés égetés volt. A tanintézményben először tartottak a népi hagyományra épülő farsangtemetést azzal a szándékkal, hogy diákjaikkal megismertessék az ősrégi rítusokhoz, maszkos alakoskodásokhoz, farsangi bálokhoz kapcsolódó szokásokat.

 

Szerző: Bejegyzés időpontja:

Zöld Iskola

A ZÖLDISKOLA címszó egy környezetvédelmi mozgalmat rejt.

Néhány évvel ezelőtt az egyik udvarhelyi környezetvédelmi egyesület ( Tre-f Egyesület ) meghirdetett egy  versenyt az V-VIII -as tanulóknak, ami egy tanév idejére mozgatta meg a diákokat, környezettudatos magatartásra nevelve őket. Ebbe a mozgalomba a mi  iskolánk is bekapcsolódott a Zötyögők csapattal akik példamutatóan helyt álltak a versenyben. A verseny  úgy volt összeállítva, hogy az elméleti feladatlapok mellett minden hónapban a csapatok végre kellett hajtsanak jó néhány gyakorlati tevékenységet is, javarészt környezetvédelmi  jelleggel ( madáretető készítés, csemete ültetés, patakmeder takarítás, lomtalanítás, lombtalanítás, növényápolás, virágnaptár készítés stb.).

Ezzel párhuzamosan hulladékgyűjtő akcióba kezdett az iskola : gyűjteni kezdtük a Pet- palackot valamint a papírt. A versenyben részt vevő csapatok iskolái ajándékba kaptak egy palack tömörítőt, amellyel 1/12-ed részére lehetett tömöríteni a palackokat. Ez volt az a mozzanat, amikor végérvényesen hulladékgyűjtők lettünk: kicsi-nagy egyaránt reggelente iskolába szállította a hulladékot, amit leadtunk a helyi hulladékgyűjtőnek: hadd menjen az újrahasznosítás útjára…

Folytatás