2013. május hónap bejegyzései

Szerző: Bejegyzés időpontja:

EUFÓNIA KULTURÁLIS EGYESÜLET

a) Az Egyesület alapítása

Az 199o-as években iskolánkban komoly zenei tevékenység zajlott, amelyet az akkori zenetanár: Bán Miklós vezetett. A tanár úr működtetett egy gyermek dalegyletet, amely már akkor az Eufónia névre hallgatott. A dalegylet sok helyen szerepelt és számos diákot vont be a zenei életbe. Felvetődött egy egyesület létesítésének a szükségessége, amely a kulturális tevékenységeket összefogja, segíti és irányítja.
199o január 27-én tartott Tanári Tanácsülésen elfogadták az Egyesület létrehozásának a tervét,feldolgozták a működési szabályzatot és megválasztották a 21 személyből álló vezetőséget és tagságot. Az Egyesület elnöke Máthé András, az iskola igazgatója lett, alelnökei: Bán Miklós, Gedő Lajos és Józsa Katalin voltak. Iskolánk mai tanárai közül alapító tag volt még Nagy Jenő és Szász -Köpeczi István.
Az Eufónia bírósági bejegyzése 1993 március 8-ra időzítődik, ezt megelőzvén az Egyesület működési engedélyt kapott a Megyei Kulturális Felügyelőségtől is.
Napjainkban az Eufónia egyesület elnöke: Gábos Anna, az iskola igazgatója, kuratórium tagok: Nagy Jenő, Szász K. István, Kovács Mária, Imre Ibolya, Kuti László, cenzora Nagy Mária és könyvelője Koffol Emese.

Folytatás